אאא

הדלק יתייקר הלילה בחצות באגורה בודדת, כך שמחיר ליטר בודד (אוקטן 95, שירות עצמי) ייקבע על 6.64 שקלים לליטר, זאת לעומת 6.63 שקלים לליטר כיום. עמלת התדלוק לשירות מלא על ידי עובדי התחנה תישאר ללא שינוי ועל 19 אג' לליטר. המחיר באילת יעלה אף הוא וייקבע על 5.63 שקלים לליטר. עמלת התדלוק באילת תישאר ללא שינוי ועל 16 אג' לליטר.

ההתייקרות במחיר הבנזין נגזרת מהעלייה במחיר חבית הנפט בתקופה האחרונה, שהבנזין הוא תוצר זיקוק שלה. עיון בנתוני מינהל הדלק מעלה שבחודש האחרון נרשמה עלייה של כ-1.12% במחיר הבנזין שקוזזה במעט לאור ירידה של 0.55% בשער הדולר

לפי משרד האנרגיה שיעור המס שמוטל על בעלי המכוניות מסך מחיר ליטר בנזין מגיע ל-60%.