אאא

הנגיד והעסקן האמריקאי בנימין ברבר (הידוע בכינוייו בן ברבר) השוהה בימים אלו בארץ נפגש עם ראשי ומפקדי משטרת ישראל במטרה למנוע אירועים אלימים כמו אלו בקבר דוד שבהר ציון.

ברבר העוסק שנים רבות בשימור המקום בציווי רבו כ"ק האדמו"ר מהרנ"צ מבאבוב זי"ע נפגש בעבר עם ראשי הממשלות בישראל, נשיאי המדינה וכל מי שקשור לנושא כדי לשמור את מקום מנוחתו של דוד המלך ע"ה כמקום יהודי הראוי לתפילה.

בביקורו האחרון של האפיפיור בישראל ולנוכח החשש והספק להעביר את המקום לידי שליטת הנוצרים, פעל ברבר רבות גם מאחורי הקלעים לסכל את המזימה. ואכן עד עתה בסייעתא דשמיא לא נמסר המקום לאף גורם והיהודים יכולים להתפלל במקום שהתקדש מדורי דורות.

לאור הסערה בקבר דוד נפגש ברבר עם פקידי אכיפת החוק בארץ וביקש מהם את עזרתם לשמור על קדושת המקום. מפקדי משטרת ישראל הבטיחו לשמור על הסדר שלא להפוך את המקום לכאוס. כן הבטיחו לשמור על קדושת המקום ואמרו כי לא תיערך במקום מיסה ולא יהיה במקום מעמד עם סימנים נוצריים.

קודם לכן, ביקר ברבר במעונם של גדולי ישראל וקיבל את ברכתם להצלחת המאבק. מרן הגראי"ל שטינמן ברך את ברבר: "הצלחה וסייעתא דשמיא". מרן הגר"ח קנייסקי התעניין אודות הניסיון הנואל להעניק את המקום לנוצרים ואמר בדבריו "והיא לא תצלח".