אאא

מפלג ההונאה של מחוז תל אביב חוקר את התנהלותו של בכיר בחברת דן וזאת בחשד לשימוש לא תקין בכספי החברה. דן: "התלונה היא ניסיון לאיים על הבכיר כדי לנסות לכסות על פרשה חמורה".

החקירה החלה בעקבות תלונות של גורמים אחרים בחברת דן שהתלוננו כי אותו בכיר משתמש בכספי החברה לצרכיו האישיים בעשרות אלפי שקלים ובין היתר לצורך ארוחות, שהות בבתי מלון וכן הלאה.

בעקבות התלונות שהוגשו, פתחו במפלג ההונאה שבמחוז תל אביב בחקירה והן נבדקות בימים אלה.

בדן אמרו ל"כלכליסט" כי מטרת התלונה שהוגשה כנגד אותו הבכיר היא לכסות ולהסתיר פרשה חמורה הקשורה למספר תלונות שהוגשו לגורמי האכיפה מחודש ינואר כנגד בכיר אחר בדן בחשד לאי סדרים חמורים לכאורה בכספי ציבור.

"התלונה שהוגשה בימים האחרונים", כך לפי דן, מהווה ניסיון לאיים על הבכיר בחברה, לאחר שורת איומים חמורים שהתקבלו כנגדו מצד אותו גורם ודווחו לרשויות האכיפה הבכירים ביותר בישראל".

בדן הוסיפו: "אין לנו ספק כי בירור הפרטים המלאים יחולל זעזוע עמוק בקרב כל אזרח שוחר חוק. הטענות כלפי אותו בכיר הינן מחזור טענות מלפני שנים רבות אשר נבדקו בשתי דוחות נפרדים של מבקר החברה ונדחו. אנו סמוכים ובטוחים כי משטרת ישראל תעשה את עבודתה נאמנה ותגיע לחקר האמת. לא נאפשר למאבקי הכוח הפנימיים לגרוע כהוא זה מטיב השירות לציבור הנוסעים ומרמתו. כך עשינו במשך שבעים שנות קיומנו וכך נעשה גם בהמשך הדרך".

דן נחשבת לחברת התחבורה הציבורית השנייה בגודלה בישראל. דו"ח מבקר המדינה מינואר 2015 מצא ש"החברה הפרה את התחייבויותיה לממשלה, ובכלל זה לפעול בחיסכון וביעילות ולצמצום הוצאותיה, והשתמשה בכספים שניתנו לה כדי להיטיב עם חברות בנות שבבעלותה. התנהלות יו"ר דן ומנכ"ל דן מעלה חשש לעירוב אינטרסים אישיים בשיקולים העסקיים תוך הימצאותם בניגודי עניינים. הליקויים שתוארו בדו"ח זה מצביעים על פגיעה בעקרונות החיסכון, היעילות והשקיפות, וכן על אי-קיומם של סדרי בקרה ראויים בדן".

במהלך הביקורת של מבקר המדינה השופט (דימוס) יוסף שפירא נמצא "המנכ"ל אישר לעצמו 12 נסיעות לחו"ל בשנים 2011-2008, אף שהדבר מנוגד לנקבע בנוהל הנסיעות. עוד הועלה כי המנכ"ל אישר ליו"ר הדירקטוריון שבע נסיעות, אף שבנוהל הנסיעות נקבע כי יו"ר ועדת הביקורת הוא שצריך לאשר זאת. כמו כן נמצא כי יו"ר הדירקטוריון אישר לעצמו עוד שתי נסיעות". באחד המקרים נמצא ש"בנסיעה של דירקטורים וראשי חטיבות לגרמניה ואיטליה בספטמבר 2010 נרשם במסמכי הנסיעה "לתערוכה", וצוינו בהם הוצאות לינה בשלושה אתרים שונים באיטליה. ואולם לנסיעה לא צורפו דוח סיכום ביקור, מסמכים המעידים על נוכחות בתערוכה ובהם מצוין מקומה של התערוכה כנדרש".