אאא

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג קראה היום (שני) לשלב חרדים וערבים בשוק התעסוקה בכדי להפחית את מידה הפגיעה בתוצר לנפש ובאיכות החיים. את הדברים אמרה פלוג בכנס של האגודה הישראלית לכלכלה. 

לדבריה: "המשך ההתנהלות הנוכחית תסיג אותנו בסופו של דבר לאחור. עלינו למקד את המדיניות במאמץ לפרוץ את חסם הפריון, למען הבטחת צמיחה מכלילה ובת קיימא, שגשוג, ורמת חיים ראויה, ובד בבד להמשיך לשמר את היציבות המקרו כלכלית ולחזק את העמידות של המשק בפני זעזועים".

פלוג ציינה בדבריה כי למרות הגידול בעבודה, הפער בתוצר בין ישראל לשאר המדינות המפותחות אינו נסגר. לדבריה: "התכנסות של שיעורי התעסוקה בקרב הציבור הערבי והחרדי, ושל דפוסי ההשכלה הרלוונטיים בקרב הציבור החרדי, יוכלו להפחית את מידת הפגיעה בתוצר לנפש וברמת החיים".

הנגידה הוסיפה כי: "יש לפעול לשילוב אוכלוסיות אלו בשוק העבודה, ולשמר את הקשר בין שירותים תומכי תעסוקה לתעסוקה עצמה; יש להביא להעלאת ההון האנושי, תוך מתן דגש על החינוך וההכשרה המקצועית; יש לטפל בגורמים מעודדי הפריון, כגון ההשקעה בתשתיות, הפחתת הרגולציה, קידות התחרות והרפורמות הנדרשות, ולתמוך בגיוון ענפי ויעדי היצוא".

"המצב המקרו כלכלי הטוב יחסית של המשק מאפשר לנו להתמקד בטיפול באתגרי המשק לטווח ארוך יותר. האתגרים הם רבים ומורכבים, אבל הטיפול בהם הוא קריטי להצלחתנו, ולרווחה של כלל האוכלוסייה בשנים הבאות" אמרה הנגידה.