אאא

חסידים ותלמידים רבים השתתפו בשמחת נישואי נינת כ"ק גאב"ד מלבורן שבאוסטרליה שהתקיימה בשכונת בורו פארק בניו יורק.

הכלה הינה נכדת האדמו"ר מטשערקאס ונישאה בשעה טובה לבן גילה החתן נכד האדמו"ר מסערדאהעלי.

אדמו"רים רבנים ואישי ציבור השתתפו אף הם בשמחה והגיעו לאחל ברכת מזל טוב למחותנים.

צפו בתיעוד של צלם 'א בליק'