אאא

משרד המשפטים הודיע כי פרקליטות מחוז צפון סגרה חלק מתיקי החקירה שהיו תלויים נגד ראש העיר נצרת עילית, שהוצא לחופשה מתפקידו, שמעון גפסו. במסגרת ההחלטה נסגרו תיקים בגין חדירה לפרטיות של עובדי עירייה, ועבירות שוחד והפרת אמונים בנוגע למתחם "ברודני" בעיר.

גפסו הורשע לאחרונה בעבירת שוחד ונגזרו עליו שישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות. ערעור שהגישה המדינה על קולת העונש ועל אי הטלת קלון בגין ההרשעה, תלוי ועומד בבית המשפט העליון. בנוסף, פרקליטות צפון מנהלת נגדו תיק נוסף בו הוא מואשם בעבירות שוחד אחרת. בעקבות בקשה שהגישה המדינה להשעייתו מתפקידו יצא גפסו לחופשה מתפקידו עד תום ההליך המנוהל נגדו כיום. במקביל לחקירות שבגינן הוגשו כתבי אישום, נחקרו תלונות נוספות שהוגשו נגדו ועתה הוחלט על גניזתן.

שלוש מן התלונות נוגעות לפגיעה בפרטיות של גורמים שונים - גזבר העירייה, מבקר הפנים וחבר מועצת העיר, ובהן נחקר גפסו בחשד לעבירה על חוק הגנת הפרטיות. שלושתן נגנזו בעיקר משום שהפגיעה בפרטיות הייתה נמוכה יחסית ומדיניות הפרקליטות היא להגיש כתבי אישום מכוח חוק זה כאשר הפגיעה בפרטיות היא חמורה יותר מזו שבוצעה לכאורה כאן.

בפרשיה נוספת נחקר גפסו בחשד לעבירות של שוחד ומרמה והפרת אמונים בנוגע למתחם ברודני. התלונה נגנזה מחוסר ראיות מספיקות.

תלונה נוספת, חמישית במספר, נגעה בעיקרה לפרסום טיוטת דוח של מבקר הפנים של העירייה, במסגרת הליך אזרחי שניהלה העירייה. גפסו נחקר בחשד לעבירה של מרמה והפרת אמונים ולעבירה על אחד הסעיפים לפקודת העיריות, והתיק נסגר בין היתר נוכח החלטות בתי המשפט שדנו בהליכים האזרחיים.

בתלונה נוספת נחקר גפסו בחשד לחדירה למחשב ולהחזקת נכס שהושג בעוון, לאחר שעלה חשד כי חדר למחשבו של גזבר העירייה. גם תיק זה נסגר מחוסר ראיות מספיקות. נגד גבסו עדיין מתנהל משפט בגין עבירות שוחד נוספות וכן הוגש ערעור על עונשו ועל אי הטלת קלון בתיק אחר שבו נידון גפסו לשישה חודשי עבודות שירות.