אאא

סיפור המופת של לידת בני הזוג שחר את ילדם הראשון בגיל 65 לאחר 46 שנות ציפייה ממשיך להסעיר את העולם החרדי. הרב משה יהודה שניידר החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן, מספר על התייחסותו של ראש הישיבה אל המקרה המיוחד.

"כשסיפרו למרן  על המופת הגדול בבני ברק בלידת ילד לזוג מבוגרים מאד", מספר הרב שניידר. "שמח בזה מאד, והיה נרגש כמה קרוב לבו לכל יחיד מישראל גם כשאינו מכירו... אלא שאמר שצריך להיזהר מעינא בישא. כמו כן אמר שאי אפשר ללמוד מזה לאחרים, דאין למדים ממעשה נסים".

בנוסף מספר הרב שניידר כי אחד העסקנים בא למרן ראש הישיבה, ובפיו המצאה חינוכית לפיה ייקח נערים ״נושרים״ שעזבו את הלימוד, לאניה בלב ים, ושם יקבע אתם סדרי ישיבה, כשהם מנותקים מהעולם. ואמר לו מרן ראש הישיבה וכי הינך חושב שבים אין יצר הרע? והוסיף ואמר הרי דבר זה כשלעצמו זה תענוגות עולם הזה, והאיך אתה חושב להרוג את היצר הרע שלהם עם יצר הרע אחר?