אאא

ברוך דיין האמת: בצער רב התקבלה בצהריים (שני) הבשורה המרה על הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרת חנה רחל הורביץ ע"ה, אשת הרה"ח רבי פנחס הלוי הורביץ ע"ה ובתו של הרה"ח רבי שלום לישנער הי"ד.

הרבנית הצדקנית זכתה למעלות רבות ומכירותיה מספרות על אישה מיוחדת שעזרה לזולת וגידלה את ילדיה לתורה ולמעשים טובים כשהיא משקיעה רבות בחינוכם על טהרת הקודש.

הרבנית הורביץ ע"ה הותירה אחריה דור ישרים מבורך של י"ג בנים ובנות, כשחלקם מכהנים בתפקידים תורניים ובנוסף נחשבים חלקם כבעלי מנגנים ידועים אשר שירתם העריבה הינה מתוך הנשמה.

בנוסף זכתה הרבנית ע"ה לדורית ישרים מבורכים מאות רבות של נכדים ונינים, מהם רבים המשמשים כשלוחי חב"ד בכל קצווי תבל.

בין בניה ניתן למנות את איש החינוך וחבר הנהלת מוסדות זוועהיל בישראל הרה"ח ר' מרדכי יהושע הורביץ מירושלים; העסקן ובעל התפילה הרה"ח ר' שלום הורביץ מקראון הייטס; רבם של חסידי זוועהיל בביתר הגה"ח ר' משה הורביץ; איש החסד הרה"ח ר' דוד הורביץ מלוד; משגיח ישיבת חזון נחום, הרה"ח ר' יעקב נח הורביץ מבני ברק; איש החינוך והחסד ר' שלמה לייב הורביץ מירושלים; רב קהילות החסידים באלעד וברמות, הגה"ח ר' ישראל זושא הורביץ. הבעל תפילה, הרה"ח ר' צבי הורביץ מירושלים; משב"ק כ"ק האדמו"ר מזוועיל הרה"ח ר' אברהם יצחק הורביץ מירושלים; איש החסד הרה"ח ר' ראובן הורביץ מביתר; ראש מוסדות היכל פנחס בביתר, הרה"ח ר' שמואל הורביץ מביתר וכן חתנה איש החינוך, הרה"ח ר' צבי גרינבוים ירושלים וחתנה איש החינוך הרה"ח ר' יאיר מנדלוביץ ביתר.

מכריה מספרים כי דלתות ביתה בשכונת גאולה בירושלים, היו פתוחות לכל פונה ומבקש ומאות לבבות נשברים בירושלים מצאו בביתה חיזוק וניחום. במשך ימות השבוע נערכו בביתה שיעורי תורה וחסידות רבים והתוועדויות בהשתתפות רבים מטובי ירושלים.

מתוך הדחק מסרה נפשה למען חינוך צאצאיה, כשהיא עצמה עברה בילדותה חיים קשים, מאז שברחה יחד עם משפחתה מציפרוני הנאצים ימ"ש, והגיעו עד לסיביר ולסמרקנד, שם נהרג אביה הרה"ח ר' שלום הי"ד בתוככי הכלא, כאשר מסר נפשו ולא רצה להלשין ולחלל את השבת קודש.

זכתה והקימה דור מפואר של צאצאים רבים, חסידים ואנשי מעשה הפזורים בכל העולם כולו, ובהם נכדיה המשמשים בשליחות קודש, בארץ הקודש בארה"ב, ברוסיה ובאוקראינה.

הלוויתה תצא בשעה 16:30 מבית הלווית שמגר להר הזיתים  שם תיטמן למנוחת עולמים לצד בעלה ע"ה בחלקת כולל גליציה.