אאא

מתנת המקובל לראש הממשלה: ראש ישיבת "נהר שלום" המקובל רבי בניהו שמואלי שיגר הצהריים (שני) את עוזרו האישי הר' מרדכי חסידים להעניק לראש הממשלה בנימין נתניהו את ספר הזוהר הקדוש המחולק. חסידים הגיע ללשכת ראש הממשלה במשכן הכנסת והעניק לנתניהו את הזוהר המחולק.

"בזמן שכל העולם נגדך, הזוהר ישמור עליך. כדאי הוא רבי שמעון שאפשר לסמוך עליו בשעת הדחק" אמר חסידים לנתניהו. ראש הממשלה שיגר בחזרה ברכת תודה לגר"ב שמואלי.

צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק
צילום: טופז לוק