אאא

תלמידות בתי הספר במודיעין עילית ייהנו מסבסוד ללימוד שחייה וזאת בדומה לסבסוד אותו מקבלות תלמידות החינוך בממלכתי בארץ. החלטה זו התקבלה לראשונה במשרד החינוך.

הפרויקט אושר באופן חלקי והוא מתוקצב על ידי משרד החינוך והעירייה. על פי העירייה, מדובר בחיסכון כלכלי משמעותי להורים, המשלמים כעת תשלום סמלי בסך 185 שקלים בלבד, במקום לימוד שחייה באופן פרטי, שעלותו נעה לפחות בין 600-500 שקלים.

לפני מספר חודשים החל לפעול פיילוט ראשוני בנושא ובמסגרתו לומדות שחיה 279 תלמידות מביה"ס "אהלי ספר". לעת עתה הפרויקט מופעל כאמור באופן חלקי, בבית ספר אחד בלבד ובחלק מהכיתות ואף בתקציב חלקי, כאשר העירייה משלימה את היתרה, וזאת מתוך מטרה להביא לסבסוד מלא בהמשך.

הפעילות מתבצעת בברכת מתתיהו, כאשר התלמידות מגיעות עם מורותיהן לעשרה מפגשים הנפרסים על פני חודש.