אאא

שר האוצר משה כחלון ביום שני הקרוב בישיבת הקבינט שלב ראשון מבין מספר שלבים בתוכנית הדיור שלו. בצד ההיצע מציג כחלון מספר צעדים שנועדו להגדיל את כמות הדירות באזורים בנויים כמו גם הקמה של שכונות חדשות, בצד הביקוש יציג כחלון תוכנית שנועדה לרסן את נהירת המשקיעים לשוק הדיור, כמו כן מציע שר האוצר צעדים להגדלת כוח האדם בענף הבנייה.

בפרק בתוכניתו המתייחס להיצע הדירות, מציע שר האוצר להגדיל את מספר הדירות הפנויות בערים באמצעות צעדים שיעודדו המרת משרדים לדירות למגורים, מסלול מקוצר לפיצול דירות להשכרה תוך שמירה על מה שמוכנה בתוכנית 'מרחב מגורים ראוי', כמו כן מציע השר לקדם בנייה למגורים בערים על קרקע ציבורית.

כמו כן התוכנית מציעה להרחיב את תוכנית 'מחיר למשתכן' והיצע קרקעות מוזל והגדלת ההנחות והרחבת הקריטריונים במחיר למשתכן לרוכשי דירה ראשונה.

עוד מוצע להקים רשות להתחדשות עירונית (כפי שהחולט כבר ב-2014) שתרכז שתפעל להסרת חסמים בתחום הפינוי בינוי.

כדי לקדם הקמה של שכונות חדשות מציע שר האוצר להמשיך בחתימה על הסכמי גג והסכמים אסטרטגיים עם רשויות מקומיות במטרה להסיר חסמים המונעים בניה מתחמים גדולים לדיור. בסך הכל מתוכננות בהסכמים אלה כ-95 אלף יחידות דיור.