אאא

מתחילת השבוע, כך מספר הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, נראה מרן ראש הישיבה מודאג, היות והשבוע זה פרשת "קורח", ואמר: "סאיז נישט פריילאך..." זה לא שמח....

לדבריו כך יודעים כל הנכנסים לראש הישיבה, כבר הרבה שנים, כי בימים אלו חושש הוא מאד, על פי המבואר בספר תולעת יעקב שיש השפעה לפרשת השבוע, לימי השבוע, ואומר שהנסיון הראה שהרבה חיכוכים... נתעצמו בימים אלו, ומברך כי הלואי ונזכה שיעבור השבוע בשלום ושלוה בתוך בני ישראל.

ומוסיף הרב שניידר לספר כי בנושא המבחנים לתלמידים אותם מקיים מרן ראש הישיבה התבטא לא מכבר, שהקב"ה משלם לו מדה כנגד מדה, היות ובילדותו היה מפריע למרן הרב מבריסק זצוק"ל בלילי שבת ובשבת אחר הצהריים כשהיה יושב לבדו על בליטה היוצאת מכותל בית הכנסת הגדול בבריסק, ומבקש ממנו לבוחנו. לכן נענש עכשיו שצריך לבחון תלמידים..

וכשנשאל הגראי"ל למה חושב שזה הפריע לבריסקר רב, אמר: "הרי כך היה שקוע במחשבותיו בלימוד, ואני הפרעתי לו לחשוב...".

כמו כן סיפר שפעם ישב אצל מרן החזו"א זצוק"ל ובאמצע שדיבר אתו הגיעו תלמידים מאיזה תלמוד תורה להיבחן, והתנצל לפניו החזו"א שמפסיק באמצע שמדבר אתו, אך זה ת"ת דרבים.

ואומר מרן ראש הישיבה שהיה נוכח במבחן החזו"א, ושם לב שהחזו"א שואל שאלות קלות ביותר, וכך גם נוהג ראש הישיבה התלמידים, ומסביר שחשוב שהתלמידים יצאו עם הרגשה טובה, שהצליחו במבחן.