אאא

המאבק נגד "ביג" ומגדל": לאחר סדרת פגישות שקיימו רבני בד"צ הקריות באשדוד עם סוכני ביטוח, מפרסמים היום יוזמי המאבק כי הרבנים החליטו על הקמת "פורום סוכני הביטוח מהמגזר החרדי" שירכז את הטיפול בנושא ויעמוד מול החברות השונות.

במסגרת המפגשים אמש, נועדו הרב אברהם נחמן גוטרמן, הרב אברהם חיים ברנשטיין והרב אלעזר שטרן בפרטיות עם שורה של סוכני ביטוח, ומסרו הנחיות הלכתיות בנוגע לרכישת פוליסות מחברות ביטוח במידה ואין ערובה לכך שלא תהיינה השקעות בחברות המחללות שבת. "מחר צפויות להתקיים פגישות נוספות עם סוכני ביטוח נוספים מכל רחבי הארץ המבקשים לקבל את הנחיות הבד"צ" נמסר.

סוכני הביטוח, שכאמור יפעלו בפורום מאוחד, יהיו אלו שינהלו את המגעים מול חברות הביטוח ויעבירו את דרישות הבד"צ "שנועדו להבטיח כי כספיהם שלרוכשי הפוליסות לא יגיעו לחברות המחללות שבת בפרהסיה" כדברי העומדים מאחורי המאבק.

"זהו מהלך מתבקש לאור העובדה שמדובר בנושא מהותי חשוב העומד כיום בראש סדר יומם של בעלי ורוכשי הפוליסות", צוטט אחד הסוכנים שהשתתף בפגישה בהודעת יוזמי המאבק, "כאשר אין ספק כי להחלטות אלו יהיו השלכות  נרחבות שישפיעו על שיקוליהם של הרוכשים כבר בתקופה הקרובה. מסיבה זו נדרשת התארגנות של כלל הסוכנים החרדיים כך שידעו לפעול בהתאם לנסיבות שנוצרו".

במקביל, חברת "מגדל" המחזיקה באג"ח ובמניות של חברת "ביג" בהיקף של 20%, פירסמה הודעה שבה היא התנערה לחלוטין מפעילות 'ביג' והבהירה כי אין לה כל השפעה על החברה. בהודעה פורטו "העובדות כפי שהן" בכל הנוגע למרכז "ביג אשדוד".

"מרכז "ביג אשדוד" פועל במסגרת חברת "ביג ישראל", האחראית על התנהלות המרכז" נאמר בהודעת 'מגדל' שהבהירה כי "מגדל, כמו חברות ביטוח ובתי השקעות אחרים בישראל, משקיעה בניירות ערך של חברת "ביג ישראל". אחזקות אשר אינן מקנות למגדל כל זכות או יכולת השפעה על התנהלות "ביג ישראל" ומרכז הקניות שמפעילה "ביג ישראל" באשדוד, כמו במקומות נוספים ברחבי הארץ".

מזכיר ועדת הרבנים מסר כי "הודעתה של חברת מגדל חוטאת לאמת. החברה מושקעת ב'ביג' – לפי המפורט בתשקיפים ובדיווחי הבורסה - בהיקף של למעלה מ-200 מיליון דולר, כלומר בסכום של יותר ממיליארד שקל, שמגיע כולו מכספי המשקיעים".

"מדובר בחברה שהיקף ההשקעות שלה ב'ביג' גדול בהרבה מזה של יתר החברות, שלא לדבר על הפעילות המשותפת בחברת BIG USA. וכשאלו הם הנתונים, הטענה כאילו לחברה אין יכולת להשפיע על 'ביג' ולדרוש ממנה את סגירת המתחם באשדוד בשבתות, מגוחכת ובודאי שאינה נכונה".

"כפי שהובהר, צעדים אלו הם צעדי התגוננות. לא נסבול פגיעה בשבת, ובודאי שלא נסכים לכך שהפגיעה נעשית בכספם של יהודים שומרי שבת שהשבת יקרה להם. הציבור החרדי לא יתן ידו לכך שכספיו יושקעו בחברות מחללות שבת, מה גם שמדובר בחברות העוברות על החוק (הן חוק העזר העירוני והן חוק ימי מנוחה) – דבר שנחשב גם לעבירה פלילית  והוא אף עומד בניגוד לתקנות אגף שוק ההון באוצר והרשות לני"ע".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מזכיר ועדת הרבנים מבהיר כי "הטענה אינה מופנית רק ל'מגדל' אלא גם לחברות הביטוח הנוספות השותפות אף הן ב'ביג', כמו 'מנורה', 'הפניקס', 'איילון', 'כלל' ו'הראל'. לכל החברות הללו נשלחו מכתבים בידי ועדת הרבנים, ועם חלקן מתקיים כבר מו"מ שמטרתו להביא לסילוק ההשקעה ב'ביג'. מה שברור כי הציבור החרדי ישקול את צעדיו ויפעל בהתאם להנחיות ההלכתיות שיתקבלו לאור הצלחתם, או אי הצלחתם, של המגעים המתנהלים מול החברות".

בתוך כך, בבתי ההוראה דנו בפסק ההלכה שפורסם אתמול ויצא מבית מדרשו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רב מערב בני ברק ומי שנמנה על בית דינו של מרן בעל ה'שבט הלוי' זצוק"ל, אשר הורה הלכה למעשה כי יש להעביר פוליסות מחברות ביטוח המשקיעות בחברות מחללות שבת - לחברות המבטיחות כי הכספים לא יושקעו בחברות המחללות שבת.

המענה ניתן לשאלתו של מנהל מוסד חינוכי ידוע, ששאל האם עליו להעביר את הפוליסות של עובדי המוסד לאור ההתפתחויות בפרשיית 'ביג'. התשובה שניתנה לשאלה היתה חד משמעית והיא מבהירה כי אין להחזיק בפוליסות אלו כאשר ישנו חשש כי בעליהן יהנה מריווחי פעילות החברות בעצם יום השב.  

והרי לשון התשובה: "בנידון שאלתך האם מותר להחזיק אג"ח ומניות של חברה המחללת שבת בריש גלי. הנה הדבר פשוט וברור שיש להימנע מלהשקיע כספים בחברות המחללות שבת, בפרהסיא ובריש גלי, ואסור לאדם מישראל לתת יד להריסת חומת השבתבארצינו.  ואם יש לו אג"ח, מניות או חלק באחד מחברות אלו, בודאי דעליו להוציא אותם ולהעבירםבהקדם להשקעה בחברות אחרות שאינם פורצים את החומה המקודשת השומרת על עם ישראל מיום היותו לגוי. וישמחו במלכותך שומרי שבת, עם מקדשי שביעי כולם ישבעו ויתענגו מטובך. החותם בברכת השבת".