אאא

דירקטוריון 'הבינלאומי' החליט היום (רביעי) להנחות את הנהלת הבינלאומי לפעול לצורך אישורו והוצאתו לפועל של מיזוגו של פאג"י, חברת בת של הבינלאומי בבעלות מלאה, לתוך הבנק הבינלאומי. תאריך המיזוג הקובע לצרכי מס נקבע ל-31 לדצמבר. המיזוג יושלם כאשר יתקיימו כל התנאים המתלים והוא כפוף לאישורים רגולטורים.

פאג"י הוא חברת בת בנקאית המוחזקת בשיעור מלא של 100% על ידי הבנק הבינלאומי. בנק פאג"י הינו בנק וותיק המתמקד באוכלוסייה החרדית-דתית. מאז הקמתו בשנות ה-70 צמח והתפתח הבנק תוך כדי הצגת רווחים נאים וכיום הוא מונה 24 סניפים, שלוחות, דלפק משכנתאות ומרכזי יעוץ הנטועים בלב ריכוזי האוכלוסייה החרדית בישראל.

בשנת 2010 רכש הבנק הבינלאומי את אחזקת המיעוט בפאג"י והגיע לאחזקה מלאה של 100% ומהלך המיזוג מהווה המשך לרכישה זו.

הנימוקים ותועלות המהלך הם הן על רקע הוראות רגולטוריות שחלקם התקבלו ממש לאחרונה והביאו להגבלת אפשרויות הצמיחה של פאג"י והן משיקולים עסקיים וכלכליים בראשם התייעלות והעמקת הסינרגטיות.

המיזוג יאפשר חיזוק והעמקת הסינרגטיות, חיסכון במשאבים הניהוליים, חיסכון בעלויות תפעול, וחיסכון בכפילויות תפקידים ומכאן התייעלות שתשפר את יכולת ההתמודדות של פאג"י ושל קבוצת הבינלאומי בזירת התחרות במערכת הבנקאית.

לאחר המיזוג שמובל על ידי מנכ"ל הבנק, ינון שויקה ישמרו מלוא ערכי המותג פאג"י, והסניפים ועובדי הסניפים ימשיכו לפעול באופן בו פעלו טרם המיזוג, כסניפים ייחודיים הנטועים בלב האוכלוסייה החרדית דתית.

מנכ"ל פאג"י ינון שויקה אמר: "המיזוג יאפשר לחזק ולנצל באופן מיטבי את הסינרגיה בפעילותם של הבנקים בקבוצה ויאפשר לסניפי פאג"י להמשיך ולהעמיק את אחיזתם ופעילותם באוכלוסייה החרדית-דתית. עוד יאפשר המיזוג להציע ללקוחות מגוון רחב יותר של שירותים בנקאיים וכן יאפשר להעמיק ולגוון את הפעילות העסקית מול לקוחות הבנקים הממוזגים ומכאן לצמיחה של תחומי הפעילות.

"בנוסף יצור המהלך יתרון ללקוחות פאג"י שימשיכו ליהנות מהצעת ערך בנקאית ייחודית ומבודלת המתואמת לצרכיהם ובנוסף ייהנו מהיתרון של בנק אוניברסלי גדול, הנמנה על חמשת הבנקים הגדולים בישראל, מה שיאפשר הרחבה וגיוון של השירותים הבנקאים לפי צרכיהם הפיננסים.

"הנהלת פאג"י תפנה משאבים ניהוליים ניכרים במטרה לבצע את המהלך בצורה האופטימלית ואין לי ספק שהוא יפעל לטובת הקבוצה ולטובת לקוחותיה תודות לכך שמותג פאג"י ישמר, והסניפים יישארו במתכונתם הנוכחית ובמבודל מסניפי הבינלאומי וימשיכו להעניק ללקוחות את השרות הייחודי והמותאם להם אליו הם הורגלו כל השנים. בנוסף, ייהנו מהאפשרות לגיוון והעמקת הפעילות העסקית שמתאפשרת תודות למיזוג עם הבינלאומי".