אאא

התרגשות באנטוורפן: בשעה זו מתקיימת שמחת נישואי בת זקוניו של האדמו"ר מפשאווערסק בהשתתפות אלפים מתושבי העיר אנטוורפן שבבלגיה.

בסידור קידושין כובד הסב האדמו"ר מפשעוורסק והעדים היו הנגיד אליש אנגלנדער ודוד שמידל יו"ר אתרא קדישא. בקריאת הכתובה התכבד האדמו"ר מדעעש וברכות כובדו  האדמו"רים מספינקא, שאץ, הגרמ"א רייך והגר"א שטרנבוך. בברכה אחריתא כובד הגר"א שיף רבה של אנטוורפן.

צפו בתיעוד: