אאא

כל המכרזים לבנייה על אדמות המדינה יהיו במתכונת "מחיר למשתכן". כך עולה מהצעתו של משה כחלון שתעלה לקבינט הדיור ביום שני הקרוב. מסלול "מחיר למשתכן" מציע דיור במחיר מופחת לכאלה שמעולם לא הייתה דירה ברשותם.

על פי השיטה, שהונהגה לראשונה במשרד הבינוי לפני כ-20 שנה, המדינה מוותרת על הכנסה פוטנציאלית בכך שהיא מוזילה את מחיר הקרקע, והזוכה במכרז הוא הקבלן שהתחייב למכור דירות במחיר הזול ביותר.

עם זאת בהצעה מופיעה הסתייגות לפיה שיטה זו תופעל "בקרקעות המתאימות לאופן השיווק", ומכאן שייתכן כי יהיו מכרזים שבהן ישווקו קרקעות שלא בשיטה הזו, למשל באזורים בהם המדינה אינה רואה הצדקה להוזיל את מחיר הקרקע.

כחלון יציע לקבינט כי שיעור ההנחה שתיתן המדינה בפריפריה יהיה גדול יותר מאשר במרכז, וזאת כדי להפוך את המכרזים באזורים בהם מחיר הדירות נמוכים, לאטרקטיביים בעיני היזמים.

"מחיר למשתכן" הייתה בעבר כר למאבקים פוליטיים, כששר השיכון לשעבר אריאל אטיאס הוסיף את משך הנישואים

כקריטריון לזכאות, אך זכה לביקורת משום שקריטריון זה מיטיב עם הציבור החרדי. שאלת הקריטריונים צפה ועלתה שוב כעת, משום שבהסכמים הקואליציוניים עם הסיעות החרדיות נכתב כי הם יוחזרו. כדי למנוע מחלוקות החליט שר האוצר כי לא יהיו כלל קריטריונים, למעט הגדרות מינימליות כגון היעדר בעלות על דירה וגיל לרוכשים רווקים.

בנוסף, כפי שפורסם כבר בעבר תעלה ההצעה להקל את הליכי פיצול הדירות בערים. וכן המלצות צוות 120 הימים לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים להגדלת היצע הדיור, בין היתר באמצעות הרחבת שטחי הפיתוח בקרקע מדינה, חיזוק יכולת התכנון והרישוי, וחיזוק פעילות הועדות המקומיות לתכנון ובנייה.

נציין כי משרד הבינוי אמון על הוצאתן לפעול של ההמלצות וכבר במהלך השבוע שחלף התקיימה ישיבה ראשונה לגיבוש פעולות אופרטיביות.