אאא

ביום שישי האחרון נסתלק לגנזי מרומים הגאון הרב ישראל סולובייצ'יק זצ"ל, מחשובי תלמידי החכמים בירושלים. הרב סולובייצ'יק זצ"ל נולד להוריו בשוויץ לפני 65 שנים והתעלה בשנות בחרותו במעלות התורה והיראה. 

לאחר מכן נישא לבת הרב אלחנן הרץ, חתנו של הגאון רבי יעקב מרדכי ברייש ששימש כראש כולל בשוויץ. לאחר נישואיו המשיך לשקוד על תלמודו ולדברי תלמידיו לא פסיק פומא מגירסא. "המנוח זצ"ל שילב גאונות תורנית של עמקות ועיון לצד בקיאות בכל חלקי הש"ס".

במהלך השנים כיהן בתפקידים תורניים בחוץ לארץ, בין היתר בישיבת לוצרן בשוויץ. לאחר מספר שנים עלה לישראל יחד עם רעייתו ובני המשפחה ועבר לכהן כמרביץ תורה בישיבת "נזר התורה" בירושלים שם דבקו בו תלמידי הישיבה וראו בו את מורם ורבם.

בשנים האחרונות חלה במחלה קשה אולם למרות ייסוריו האציל מרוחו אמונה ובטחון לכל סביבתו. 

הלוויתו יצאה ביום שישי סמוך לכניסת השבת מבית ההלוויות שמגר בירושלים לעבר הר המנוחות שם נקבר.