אאא

מאות חסידים בהם אברכים ובחורים, השתתפו בשבת האחרונה בשבת התאחדות בראשות כ"ק האדמו"ר מצאנז במלון 'קראון פלאזה' שבקונטיקט בארה"ב לשבת יארצייט של ה'שפע חיים' זי"ע שביום שישי זה, ט' תמוז, יחול יומא דהילולא.

שעה קלה לאחר צאת השבת נערכה סעודת מלווה מלכה מפוארת לטובת מוסדות צאנז בארץ שם נאם תחילה האדמו"ר מלימנוב שבנאומו הרחיב על התקומה של מוסדות צאנז בארץ ובעולם בנשיאותו של האדמו"ר שהשבוע ימלאו 21 שנים לכהונתו.

את הנאום המרכזי נשא כצפוי כ"ק האדמו"ר מצאנז שתחילה הקדיש מילים חמות לעסקנים בארה"ב שלא נחים ובונים את בניני המוסדות כפי שראה בשבועיים וחצי ששהה שם.

בשלב זה דיבר הרבי על מספר תקנות לחסידיו והתייחס לפגעי הטכנולוגיה וברמז לקבוצות הוואטסאפ נגדם החלו לצאת לאחרונה בזה אחר זה גדולי האדמו"רים.

"פעם אם נכשל מישהו בעוון לשון הרע, היה נכשל עם בן שיחו או עוד מישהו", אמר הרבי מצאנז, "כיום אפשר לשבת בבית ולהיכשל בעוון לשון הרע, רכילות וכו' עם 50 איש".

בשלב זה הרחיב האדמו"ר בנושא וביקש מכל שומעי לקחו שיעברו למכשירים כשרים ויעזבו את כל השטויות. "מובטחני", אמר האדמו"ר, "שמי שישמע לבקשתי יזכה לפרנסה ברווח".