אאא

שר הדתות דוד אזולאי מש"ס מנע הצהריים (ראשון) את אפליית בתי הדין הרבניים. במהלך ישיבת בישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה משרד המשפטים העלה על סדר היום הצעת חוק שתכליתה "חיזוק משמר בתי המשפט" תוך התעלמות מצרכי בתי הדין הרבניים. אזולאי, החבר בוועדה, התנגד להצעת החוק.

בסיום הישיבה נקבע כי משרד המשפטים יקדם את הצעת החוק רק לאחר דיון והסכמות עם מערכת בתי הדין הרבניים תוך מתן שוויון מלא ומעמד זהה לבתי המשפט.

את הישיבה סיכם השר אזולאי בהצהרה כי "זהו למעשה תחילתו של מהלך שבסופו יינתן שוויון מלא לבתי הדין הרבניים ותתוקן האפלייה ארוכת השנים, הן בהגדלת מספר הדיינים והן בהגדלת כח האדם והמשאבים העומדים לשירות בתי הדין, לא יתכן כי מצד אחד יבואו בתלונות לבתי הדין על תפקוד לקוי ומצד שני לא יתנו לו את הכלים להתמודד עם הפניות הרבות".

יועץ שר הדתות לענייני חקיקה עו"ד ארז מלול אמר היום כי "לבית הדין הרבני יש מעמד שיפוטי שאינו פחות מבתי המשפט ואין שום סיבה שהאבטחה שם תסופק מחברות כח אדם שאין להם ההכשרה המתאימה והדומה לזו שיש בבתי המשפט", "משרד הדתות יילחם ולא יאפשר כל אפליה לרעה של בתי הדין הרבניים לעומת בתי המשפט".