אאא

הדרת הרבנים מטקסי ההשבעה בצה"ל: רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ פנה אל הרמטכ"ל, ראש אכ"א ולשר הביטחון בדרישה כי לא ייעשה שינוי באופי הטקסים בכותל המערבי ללא תיאום עמו. 

בפנייתו טען רב הכותל כי מבנה הטקס נקבע בשעתו על ידי קודמו הרב יהודה גץ זצ"ל, כך שכל שינוי צריך להיעשות בהסכמה. הרב הוסיף כי הכותל "איננו תפאורה, לא במקרה מבקשות עוד ועוד יחידות צה"ל להעביר את טקסי ההשבעה אל הכותל המערבי". 

 הרב הוסיף כי "אל הכותל התפללו יהודים מאמינים בכל הדורות ובכל תפוצות ישראל. על הכותל המערבי ועל ירושלים סיפרו רבנים, כן – רבנים,לקהילותיהם בכל תלאות הגולה. אלמלא אלה, אלמלא האמונה היהודית התמימה שהפיחו בתלמידיהם, ספק אם היינו זוכים לעמוד היום ולהצדיע לחיילי צבא ההגנה לישראל". 

בעקבות הפנייה הגיע ראש אכ"א האלוף חגי טופולינסקי אל לשכת הרב לפגישה בה לובן הנושא, הרגישות שבו וההשלכות שיש לכל שינוי באופי טקס ההשבעה.

בסיום הפגישה סוכם כי הפקודה הנוכחית הנוגעת למבנה טקסי ההשבעה ואופייה תישאר בעינה בשלב זה וכל שינוי שייעשה - אך ורק בהסכמה. הרמטכ"ל רא"ל גדי אייזנקוט אישר את הסיכום במכתב שהופנה אל רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ לפני ימים אחדים.