אאא

שיעור האבטלה במשק עלה בחודש מאי בשיעור קל של 0.2% לעומת החודש הקודם, והסתכם ב- 5% מכוח העבודה במשק (נתונים מנוכי עונתיות), כך מתברר מנתוני סקר כוח אדם החודשי שמפרסמת היום (ב') הלמ"ס. כתוצאה מכך הסתכם בחודש שעבר מספר המובטלים ("בלתי מועסקים" בניסוח הרשמי של הלמ"ס) בכ- 190 אלף איש. על פי הגדרות הלמ"ס, בלתי מועסקים הם אנשים שלא עבדו אפילו שעה אחת, וחיפשו עבודה באופן פעיל בשיטות שונות, בארבעת השבועות שקדמו לסקר כוח האדם החודשי.

מספר המועסקים במשק גדל בחודש שעבר ב- 0.1% לעומת מספרם בחודש הקודם והסתכם בכ- 3 מיליון ו- 643 אלף איש - מהם כ- 1.921 מיליון גברים וכ- 1.717 מיליון נשים. נתוני התעסוקה הפחות מעודדים מתפרסמים שבוע אחרי שהלמ"ס עדכנה כלפי מטה את אומדן הצמיחה שלה לרבעון הראשון של השנה, מ- 2.5% במונחים שנתיים ל- 2.1% בלבד.

מנתוני הלמ"ס מתברר עוד כי מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע בדרך כלל) עלה בחודש מאי לעומת החודש הקודם ב- 0.5% (תוספת של כ- 14 אלף מועסקים). גם במספרם של המועסקים שעבדו בהיקף חלקי (פחות מ- 35 שעות בשבוע בדרך כלל) נרשמה בחודש שעבר עלייה בשיעור זהה (תוספת של כ- 4,000 מועסקים). שיעור התעסוקה, המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה, נותר בחודש מאי ללא שינוי בהשוואה לחודש הקודם והסתכם ב- 60.9%. בקרב הגברים היה שיעור התעסוקה בחודש שעבר 65.9%, ואילו בקרב הנשים הוא הסתכם ב- 56.1%.