אאא

בדיון בוועדת הפנים של הכנסת על הרפורמה בארנונה, בהשתתפות ראשי ערים, דרש ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) לאחד את "שיטות המדידה" של דירות מגורים בכל ערי הארץ.

"יש עיריות שמחייבות 'ברוטו ברוטו' את כל הקירות החיצוניים כולל שטחים משותפים ויש שמודדים נטו את הקירות הפנימיים בלי שטח משותף והאזרח אינו יודע לפי מה קובעים לו את הארנונה", אמר ח"כ אייכלר בדיון, "הדבר מאפשר ניצול הדיירים בידי השלטון המקומי".

"לפני שדנים על איחוד תשלומי הארנונה לכל הערים, יש ליצור אחידות בשיטות המדידה לארנונה", דרש אייכלר.

השתתפותם של ראשי הערים בדיון אפשרה להעלות את נושא "פיצול הדירות" לשכירות שרוב העיריות מתנגדות לכך. "הממשלה ביקשה לדחות את הדיון במליאה בהצעת חוק שלי לפיצול דירות גדולות לשכירות, בטענה כי זה יהיה חלק מן הרפורמה להוזלת הדיור. מתברר שראשי הערים לוחצים על שר האוצר לסגת מהרעיון. טענתם היא שהפיצול יכביד את תשתיות החניה, פינוי הזבל ושטחי הציבור לגנים ומוסדות".

"למעשה", טען אייכלר, "מדובר ברצון למנוע מזוגות צעירים 'להעמיס' על הבניין והשכונה והעיר. כשבאו מיליון עולים מרוסיה, אף אחד לא העז לומר שזה 'יעמיס' על תשתיות הערים ועל בתי החולים ובתי אבות עומס נוסף. גם מעונות סטודנטים ועידוד מגורי צעירים בבתי זקנים, לא מפריעים לעירייה. רק כשמדובר בזוגות צעירים, זה מלחיץ אותם".

"אנו יודעים שיש ראשי ערים שמבקשים לקלוט צעירים ותומכים בפיצול הדירות שיוזיל את השכירות. גם משרד הפנים התקין תקנה המאפשרת אישור מהנדס העיר לפיצול. אבל רוב ראשי העיריות מסרבים לאשר כל בקשה לפיצול דירה. הם יצרו מקור הכנסה מקנסות לעבירות בניה ולא רק מאיסורי חניה וגביית קנסות תעבורה. מדובר בהכנסה שנתית של מאות מיליוני שקלים, על חשבון השוכרים. במקום לסייע במאבק להורדת מחירי הדיור והוזלת השכירות, על ידי הצפת השוק ברבבות דירות מפוצלות, הם לוחצים על שר האוצר עד שייכנע", הזהיר ח"כ ישראל אייכלר.