אאא

במעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן נערך אמש (שני) מעמד כינוס יסוד לשיעור א' הנכנסים באלול הקרוב לישיבת "נר זרח" עוצם שע"י מוסדות "ארחות תורה".

הגראי"ל בירך את התלמידים ואמר שכל הישיבות נבנו מקבוצת בחורים קטנה שהביא רבי חיים לוואלז'ין ובירך את הישיבה שתצליח.

לאחר מכן אמר את הפסוק "ויהי נועם השם אלוקינו עלינו... ומעשה ידינו כוננהו..."

במעמד נשאו דברים הגרב"ד דיסקין מר"י ארחות תורה והמשגיח הגרח"י מישקובסקי.

עוד השתתפו ראשי ורבני הישיבה בראשות הגרי"ז פיינשטין ראש הישיבה. וכן הגר"ד אפשטין מר"י תורה בתפארתה.