אאא

מי הסיר את חתימת הגר"ש אוירבך בסוגיית שעוני המים בשבת? הבוקר (שלישי) מתפרסם שוב בעיתון 'יתד נאמן' מכתבם של גדולי ישראל בסוגיית שעוני המים בשבת, אלא שככל הנראה על רקע המחלוקת בציבור הליטאי בניגוד לעבר הרי שהיום הוסרה מהמכתב חתימתו של הגר"ש אוירבך המזוהה עם הפלג הירושלמי ועיתון הפלס.

במכתב נאמר: "הנה לאחרונה רוצים להתקין שעוני מים שבבתים וכדומה שיהיה מחובר למכשיר אלקטרוני שע"י פתיחת הברז יופעלו חיישנים אלקטרוניים אשר ימסרו מידע לדיסק של מחשב את כמות צריכת המים (ועל ידי זה לא יצטרכו להעסיק עובדים לבוא לרשום את כמות צריכת המים כי כל הנתונים יהיו במחשב של החברה המספקת מים).

"אמנם על ידי זה יש חששות של חילול שבת בשעת השימוש במים בשבת אשר על כן באנו לבקש מכל הנוגעים שלא יחברו המכשיר הנל לשעון המים וימצאו פתרונות אחרים שאין בהם חילול שבת".

המכתב המקורי התפרסם לפני מספר שנים עליו חתמו גדולי ישראל מרנן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצ"ל, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, הגר"נ קרליץ, נשיא המועצת הגר"ש כהן, הגר"ש אוירבך, הגר"ש בעדני והגר"מ צדקה.

אלא שבמכתב שפורסם היום התווספה חתימתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי כשמנגד הוסרה חתימתו של הגר"ש אוירבך.