אאא

הערב ז' בתמוז יחול יום ההילולא של כ"ק מרן בעל ה"לב שמחה" מגור זצ"ל ובחסידות יציינו זאת בלימוד דברי תורתו וסעודות לזיכרו שייערכו בבתי הכנסיות של גור ברחבי הארץ והעולם.

השנה באורח חריג בשל המציאות הביטחונית הקשה השוררת במזרח ירושלים ובהר הזיתים ובעקבות אירועי הטרור שהתרחשו באזור בימים האחרונים הוחלט בחסידות שלא לקיים עלייה לקברו של האדמו"ר זצ"ל.

בעיתון "המודיע", בטאון תנועת "אגודת ישראל" אף נכתב כי "נוכח המציאות הבטחונית המתוחה בימים אלו ואחר היוועצות עם הגורמים המוסמכים - לא תתקיים השנה עליה לציונו הקדוש אשר במערת בית גור בהר הזיתים בירושלים".

יצויין כי לפני תקופת זמן אף התרחשו באזור המערה מעשי וונדליזם על-ידי פורעים ערביים אשר ניתצו מצבות ופגעו בקברים בהם אף באלו הקרובים לציוני אדמו"רי בית גור.