אאא

דו"ח מבקר המדינה בנוגע למאגר הביומטרי שפורסם היום (שלישי) מצביע על שורת ליקויים מהותיים במהלך תקופת המבחן של המאגר. בין הליקויים שנתגלו - היעדר מידע ונתונים על תופעות של גניבת זהות והתחזות, לקיחת מאות אלפי טביעות אצבע באמצעות סורק שהיה ספק לגבי ביצועיו ואי בחינת חלופות למאגר.

בתוך כך, עד יום הראשון הקרוב אמורה להחליט הכנסת אם תקופת המבחן של המאגר הביומטרי הסתיימה בהצלחה וכן אם יש להאריך אותה או לבטל את המאגר. מוקדם יותר היום פרסם "כלכליסט" כי שר הפנים סילבן שלום החליט להאריך את תקופת המבחן של המאגר עד לחודש מרס.

"ראוי שההחלטה בדבר קיומו של המאגר תהא מושתתת בין היתר על מידע ונתונים על אודות תופעת ההרכשות הכפולות והנזק הנגרם בגינן" כתב מבקר המדינה יוסף שפירא בדו"ח.

המבקר הוסיף כי: "אף שהרשות לניהול המאגר הביומטרי נוקטת צעדים לאיסוף מידע ונתונים על אודות תופעות אלו, ומסמכים בעניין זה הוכנו או נמצאים בשלבי הכנה מתקדמים, עד מועד סיום הביקורת טרם גובשה תשתית באופן שיאפשר למקבלי ההחלטות לקבל החלטה בהתבסס עליה בסוף תקופת המבחן".

המבקר התייחס גם לתכנון תקופת המבחן של המאגר הביומטרי וכתב בדו"ח כי "על אף חשיבותה ומורכבותה של תקופת המבחן, הכוללת עשרות משימות משנה התלויות זו בזו והמתבצעות על ידי גופים שונים, ואף שמנכ"ל משרד ראש הממשלה קבע ביולי 2012 שתוכנית עבודה מפורטת תועבר לשר הפנים בתוך 60 יום מתחילת תקופת המבחן, רשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי פעלו במשך כשמונה חודשים לפי תוכנית עבודה כללית וללא תוכנית עבודה מפורטת שהוגשה ואושרה בהתאם להחלטה זו".

בנוסף, המבקר העלה בבדיקותיו כי תחילת תקופת המבחן של המאגר בוצעה בסורק טביעות אצבע שלמרבה האבסורד רשות האוכלוסין והרשות לניהול המאגר הביומטרי סברו כי ביצועיו לא מתאימים לפרויקט וביקשו להחליפו. רק שנתיים לאחר שעלו חששות בנוגע לסורק, החלה החלפתו בלשכות - זאת לאחר שטביעות אצבעויהם של 430 אלף בני אדם כבר נלקחו באמצעותו.

בנוסף גילה המבקר כי לעיתים נדרשת עבודה ידנית מורכבת של השוואת טביעות האצבע ברשות לניהול המאגר וכן נמצאו פערים בבחינת החלופות למאגר.

ברשות לניהול המאגר הביומטרי הגיבו לדו"ח: "כלל הממצאים והפערים עליהם הצביע מבקר המדינה בדו"ח, טופלו במלואם על ידי הרשות הביומטרית, זה מכבר. לאורך תקופת המבחן, נבדק פרויקט התיעוד הלאומי הביומטרי בזמן אמת על ידי מבקר המדינה. העובדה שהבדיקה בוצעה באמצע תקופת המבחן ובזמן אמת אפשרה לרשות לתקן את הליקויים עליהם הצביע המבקר כבר במהלך תקופת המבחן. כל הפערים והליקויים טופלו ותוקנו במלואם זה מכבר, והדברים פורטו במסגרת הדו"ח המסכם שהוגש לכנסת ובמסגרת מסמכים שהועברו למשרד מבקר המדינה".