אאא

הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מספר כמידי שבוע על הנהגותיו של ראש הישיבה בשבוע האחרון.

הרב שניידר מספר: "ידוע לכולם שפינה מיוחדת בלבו של מרן שמורה ליהודי צרפת, ולפי החשבון במדינה זו ביקר ראש הישיבה בעשרים שנה האחרונות יותר מכל שאר המדינות. הרב מתעניין במצב הרוחני שם. הנה לאחרונה החל מרן ראש הישיבה לשאול את "הצרפתים" הנכנסים אליו (אחד המיוחדים מהם הוא ידידנו המופלג רב פעלים הר"ר שמעון קוריאל מותיקי המנין בבית רבינו) למה האוניברסיטה בפריז נקראת "סורבון", ולא היה מענה בפיהם.

"הרב שניידר ממשיך בסיפורו: "לאחרונה שאל מרן את ידידנו היקר הר"ר יוסף הרדי לפשר הדבר, ומיד כשחזר לביתו החל לחקור את הדבר, באמרו אם ראש הישיבה שואל הרי צריך לבדוק... והעלה דבר נורא, שהמקום נקרא על שם כומר ימ"ש שהיה לפני כשבע מאות וחמשים שנה, ושהוא היה שותף בחילול הנורא של "שריפת התלמוד" בעש"ק חוקת".

בהמשך כותב הרב שניידר כי "מרן הגראי"ל התבטא בחיזוק מידת הביטחון לאב שיש לו כמה בנות להשיא, ואמר כי לכאורה הקושיא גדולה - כסף מנלן? מרן ראש הישיבה אמר לאותו אב: "האם לעשות ילדים אתה יכול? הרי אין זה בידך. אם כן מי שעשה את בנותיך, הוא ידאג לכך שיהיה באפשרותך להשיאן".