אאא

בארה"ב נערכה שמחת נישואי החתן בן הגה"צ רבי אברהם קלמן יושע באב''ד אב''ד דראהביטש שנישא לבת גילו - בתו של הרב פייוויש מאסקאוויטש בן אב"ד שאץ מאנטריאל.

בשמחה השתתפו אדמו"רים רבנים וקרובי המשפחה כאשר בשיאה של השמחה השתתפו האדמורי"ם מסאטמר ורקדו עם החתן והמחותנים.