אאא

בית המשפט המחוזי בתל אביב עצר השבוע מכרז להקמת אשכול גני ילדים בעיר אלעד לאור דרישות בלתי סבירות שהוצבו בו כרף כניסה לקבלני ביצוע.

מדובר במכרז שפרסמה עיריית אלעד לבניית גני ילדים ועבודות פיתוח הקשורות בגנים בהיקף כולל של 2.2 מיליון שקל. תנאי הסף להשתתפות במכרז היו סיווג קבלני מסוג ג' 3 ,סיווג של קבלני ביצוע בינוניים המאפשר להם לבצע עבודות בהיקף של עד כ-14 מיליון שקל, זאת בעוד הסיווג הנדרש במכרז הנוכחי הינו לקבלני ג-1, סיווג המאפשר להם לבצע עבודות בהיקף של עד 4 מיליון שקל. בעקבות ההגבלה שקבעה העירייה מסיבות בלתי ברורות נמנע מקבלנים בסיווג נמוך יותר לגשת למכרז.

בעתירה שהגישה התאחדות בוני הארץ לבית המשפט נטען כי תנאי הסף להשתתפות במכרז אינם תואמים את היקף העבודה בפועל כך שהמשמעות של החלטת העירייה הינה פגיעה ישירה בתחרות במכרז זה שתעלה לקופה הציבורית סכומי כסף גדולים שהיו נחסכים אם היתה העירייה מאפשרת להגדיל את התחרות על ידי שיתוף קבלנים קטנים בו.

קודם להגשת העתירה פנתה ההתאחדות לראש עיריית אלעד, ישראל פורוש, וכתבה לו בין השאר: "קיום תנאי סף המצמצמים שלא לצורך את התחרות ואפשרות התמודדות של עסקים קטנים, אינו משרת את מטרותיה של העירייה, פוגעת בתחרות ובחופש העיסוק, וקרוב לוודאי תביא לייקור עלות ביצוע הפרויקט על חשבון הציבור". פורוש טרם הגיב לטענות.

בהתאחדות ציינו, כי בשנים האחרונות מתרחבת תופעה בגופים ציבוריים בכלל ורשויות מקומיות בפרט אשר פועלים לסינון כניסת קבלנים קטנים ובינוניים למכרזי בנייה ציבורית, על ידי שימוש בתנאי סף כמו דרישות לסיווג קבלני שאינו עולה בקנה אחד עם היקף וסוג הבנייה הנדרשים במכרז. סיווג קבלני ניתן לקבלנים על ידי אגף רשם הקבלנים במשרד הבינוי, לאחר בחינת יכולותיהם המקצועיות. הסיווג קובע אילו סוגי עבודות בנייה יכול הקבלן ובאיזה היקף (ג'1 עד ג' 5).

מנכ"ל התאחדות בוני הארץ, אליאב בן שמעון מסר בתגובה להחלטת בית המשפט: "התאחדות בוני הארץ פועלת באופן שוטף למיגור התופעה של הכבדה והחמרה בתנאי הסף במכרזים שלא לצורך ושלא בהתאם לעבודות מסוג המכרזים בפועל. העבודה המוצעת באלעד קטנה בכ-50% מהיקף העבודה המותר על פי דין ושיכולים הקבלנים הקטנים ביותר לבנות על פי החוק הישראלי. הותרת תנאי הסף המוצע על כנו מהווה פגיעה קשה בתחרות, גורמת לכך שקבלנים ראויים ומתאימים לא יוכלו להשתתף במכרזים ואף עומדת בניגוד להחלטת ומדיניות הממשלה לעידוד עסקים קטנים ובינוניים".