אאא

חודשים לאחר תחקיר "כיכר השבת" שחשף עדויות לעושק שיטתי של גננות חרדיות על ידי רשתות הגנים, התייחס אמש (רביעי) סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש לנושא והפתיע כשאמר כי אין זה מתפקידו לדאוג לכך שהמורות יקבלו שכר הוגן מהרשתות. "אחרי שיש את הכסף - זה ממש לא מעניין אם זה 3 (אלפי ש"ח. ח.א.) או 9, לא מעניין אותי". את הדברים אמר פרוש בראיון שהעניק לרדיו קול חי.

קראו עוד בנושא: 

לדבריו: "אני נמצא בתפקיד ציבורי כדי לראות שהמוסדות בציבור שלנו... כדי שהאזרחים בציבור החרדי לא יקופחו ולא יופלו לרעה. זה התפקיד שלי - לדאוג שהמדינה לא תקפח את הציבור שלי לרעה".

פרוש הוסיף ואמר כי "מה שקורה בתוך המוסד, מה שקורה בין המוסד להורים, מה שקורה בין ההורים לגננות - זה לא דבר שאני צריך לעשות... יש ועד הורים, יש ועד הישיבות - זה לא ענייני. אני צריך לטפל במוסד, שהרשות המקומית והארצית לא תקפח את השכר בגלל שהם חרדים... אחרי שיש את הכסף זה ממש לא מעניין אם זה 3 או 9, לא מעניין אותי. מעניין אותי כאדם פרטי אבל אני לא אדם פרטי".

עם זאת, לצד התנערותו של פרוש מהנושא, סמוך לחתימת ההסכם הקואליציוני בין יהדות התורה והליכוד התחייב ח"כ משה גפני בראיון ל"כיכר השבת" כי דגל התורה תטפל בחומרה במנהלי רשתות הגנים והגנים הפרטיים שיימצאו עושקים עובדות. יצויין, כי על פי התחקיר שפורסם לפני מספר חודשים ב"כיכר השבת" - מרבית הרשתות והגנים מתנהלים בצורה בעייתית מול העובדות בנושא השכר ותנאי העסקתן.

מלשכת פרוש נמסר בתגובה: "אתמול העניק סגן השר פרוש ראיון לרדיו קול חי ונשאל על הרשתות והמוסדות שכביכול לוקחים כסף מהגננות. הוא השיב כי תפקידו כשליח ציבור לדאוג באופן כללי, ברמה ארצית, שהציבור החרדי לא יקופח ולתיקון העוולות כלפיו. אך אינו יכול לרדת לרזולוציה של כל עיר ומוסד, ולהיות 'שוטר' פנים חרדי".

"למרבה הצער, סגן השר לא הרחיב בדבריו ולכן לא הובן כיאות והיו שפירשו את דבריו כביכול היה זה ביטוי מזלזל ש'הציבור לא מעניין אותו'".

"אין דבר הרחוק יותר מכך. מדובר בטעות חמורה. בתוקף תפקידו, נשלח סגן השר על ידי הציבור החרדי, ותפקידו לדאוג שהוא לא יופלה לרעה ולא יקופח על ידי משרדי המשלה ברמה הארצית, כך שאם ישנם תקציבים הם יופנו גם לציבור החרדי במידה שווה ככלל המגזרים".

"במידה וקיימות טענות כלפי מוסדות או רשתות המתנהלות באופן לא תקין, סגן השר רואה זאת בחומרה רבה, אך מטבע הדברים אינו יכול לרדת לרזולוציה של כל עיר וכל מוסד. בדיוק לשם כך יש וועד הורים או רשות מקומית, שתפקידם לפנות לגורמים הרלוונטיים בכדי לטפל בנושאים מהסוג הזה".

החוזה מחייב את הרשתות - אך אין אכיפה

ממסמכי החוזים שבין עיריית ירושלים לבין רשתות הגנים (החוזים בשאר חלקי הארץ דומים בעקבות העובדה כי מדובר בחוזה המוכתב על ידי משרד החינוך) עולה כי רשתות הגנים מתחייבות בפירוש לשלם לגננות שכר המקביל לשכר המשולם לגננות בחינוך הממלכתי. בחוזה אף מצויין בפירוש כי תנאי זה הוא תנאי יסוד בחוזה והפרתו תוביל לביטול החוזה.

אלא, שבעוד משרדי הממשלה הרלוונטיים והעיריות השונות טענו במספר הזדמנויות ל"כיכר השבת" כי אין בכוחם לבצע אכיפה אפקטיבית בעקבות שיטת "עמותות הצינור", מהחוזה עולה כי הרשויות יכולות לעשות זאת בקלות רבה.

בסעיף 15 בחוזה נכתב כי "הרשת מתחייבת לשלם לעובדים המועסקים לצורך ביצוע העבודה אותו שכר עבודה, ותקיים אותם תנאי עבודה שנקבעו בחוק ו/או בהתאם לשיעורים והכללים הנוהגים במוסדות חינוך רשמיים בהתאם לקבוע בתקנות הרלוונטיות ו/או בהסכם הקיבוצי החל עליו ביחס לעובדיו וכו'". בחוזה מודגש עוד כי "באין הסכם כאמור, בהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, בענף בו מועסקים עובדים בעבודה דומה". היינו - הרשת מתחייבת להשוות את התנאים של עובדות החינוך לאלה המחוייבים בחוזה הקיבוצי המחייב את רשת החינוך הממלכתית.

בכדי לא להותיר מקום לספק, בחוזה מודגש שוב כי "למען הסר ספק, שכר הגננות יהיה לפי הקבוע בחוק ו/או בהסכמים הקיבוציים ו/או בהסכמים הקיבוציים המיוחדים ו/או בצווי ההרחבה לפי המיטב עם הגננות והסייעות, וכל לגבי כל בעלי התפקידים וכל המועסקים על ידי הרשת". 

הסעיף הבא בחוזה מחייב את מנהלי הרשתות לעמוד בהסכם, כשבחוזה מובהר היטב כי "מובהר ומוסכם כי עמידה בתנאי השכר האמורים להיות משולמים לעובדי הרשת הינם יסודיים ומהותיים מכח חוזה זה, והפרתן מהווה הפרה יסודית של ההתקשרות". בפועל, ברוב רשתות הגנים במגזר החרדי לא עומדים בתנאי יסוד זה. בעיריית ירושלים סירבו להתייחס לשאלות "כיכר השבת" מדוע תנאי יסוד זה לא נאכף על המוסדות. 

על פי החוזה, עיריית ירושלים כלל לא מחויבת לרדוף אחר הרשתות על מנת לוודא כי הרשתות משלמות את השכר לו התחייבו, להיפך: סעיף נוסף בחוזה מחייב את הרשתות החרדיות "להגיש מדי רבעון את גיליונות הנוכחות של כל העובדים החתומים על ידי העובדים והמעסיקים, בצירוף תלוש השכר של כל עובד ועובד מטעמה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בנוסף, על הרשתות להגיש מדי רבעון אישור של הרשת ולפיו שולמו לעובדים כל תנאי השכר האמורים לעיל, לאישור אמור להיות מצורף רשימה שמית של כל העובדים וכן פירוט של כל התשלומים האמורים להשתלם להם וכל הכספים ששולמו להם בפועל. במידה והרשתות לא יגישו את הדוחות האמורים לעיל, כל רשת תיקנס בסך של 1,500 ש"ח לכל יום בו תאחר בהגשת הדו"ח. בנוסף, תיקנס הרשת עבור כל יום בה לא שילמה את הסכום עליה התחייבה לעובדות בסך של 500 שקלים ביום.

בשיחה שקיימנו עם בכירה באחד מרשות הגנים הגדולות הודתה הבכירה בכך שהרשת לכאורה מפרה את החוזה ואיננה משלמת את מלוא השכר עליו התחייבה, אך טענה כי הדבר נובע מתקצוב חסר יחסית של משרד החינוך, שמתקצב גננות רק לפי וותק של 12 שנות חינוך בלי קשר לוותק האמיתי. אלא, שמהתחקיר עלה כי הטענות אינן מסתכמות בקיצוץ שנות הוותק בלבד.

מעיריית ירושלים נמסר: "חשבות משרד החינוך, היא האחראית לביצוע החוזה, כאשר מוסד שאינו עומד בתנאי החוק והנוהל, בהסכמי השכר וכדומה, נקנס על ידם. יחד עם זאת, על מנת לשמור זכויות העובדים והגננות, בהתאם לחוק והנוהל, העירייה מקיימת הליך בדיקה קבוע באמצעות רואי חשבון, במטרה לעקוב אחר ביצוע תנאי החוזה בצורה יסודית ומעמיקה".

"במקרים בהם עולה חשד לאי סדרים, העירייה פועלת אל מול המוסד המדובר ודורשת לביצוע מיידית להתחייבות כמופיע בחוק. יש להוסיף ולהבהיר, כי בכל מקרה בהליך המכרז החדש שיוצא לפועל, הנושא אינו נמצא יותר באחריות העירייה".