אאא

מנתונים שמפרסמת היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסקר החברתי "רווחת האוכלוסייה בישראל" עולים מספר נתונים מעניינים, בהם בין היתר, החרדים פחות חוששים לעתיד הכלכלי שלהם.

מהסקר, שנערך בשנת 2013, עולה כי שניים מכל שלושה ישראלים מוטרדים מכך שלא יוכלו לחסוך כסף לעתיד. 79% מהערבים מוטרדים מכך, זאת בהשוואה ל-62% מהיהודים, כאשר בקרב החרדים שיעור המוטרדים מכך שלא יוכלו לחסוך לעתיד הוא הנמוך ביותר - 51% בלבד.

עוד עולה מהסקר כי 41% מהישראלים ויתרו על חימום בחורף או קירור בקיץ עקב קשיים כלכליים ו-35% מהישראלים ויתרו בשנת 2013 על טיפול שיניים בשל קשיים כלכליים.

על פי הסקר, אחד מכל שישה ישראלים ויתר על אוכל בגלל קשיים כלכליים - כ-822 אלף ישראלים. 11% ויתרו על ארוחה חמה לפחות פעם ביומיים בשל קשיים כלכליים. 9% דיווחו כי נותקו מקו טלפון, חשמל או מים בשל אי תשלום חשבונות.

כ-66% אמרו כי הם נזקקו לתרופות במרשם רופא, 11% מהם ויתרו על רכישת התרופות עקב קשיים כלכליים.עוד עולה מהסקר כי מרבית הישראלים (69%) ויתרו על נופש בשל קושי כלכלי. 47% ויתרו מאותה הסיבה על תחביב או פעילות פנאי, כאשר אחוז דומה ויתרו על קניית בגד או נעליים מאותה סיבה.

38% מהנשאלים דיווחו שחל שיפור במצבם הכלכלי בחמש השנים האחרונות, זאת לעומת 27% מהנשאלים שדיווחו על הרעה במצבם הכלכלי בהשוואה למצבם חמש שנים קודם לכן.

מרבית הישראלים (59%) מוטרדים מכך שלא יוכלו לתמוך בילדיהם. 55% מוטרדים מכך שלא יוכלו להתקיים בכבוד לעת זקנה. 52% מוטרדים מכך שיהיו תלויים כלכלים באחרים.

בנוסף, 13% מהמועסקים חוששים לאבד את מקום עבודתם. 40% מהמועסקים מעריכים כי סיכוייהם קטנים או שאין להם סיכוי כלל למצוא מקום עבודה אחר ברמת ההכנסה הנוכחית.