אאא

שמחת החלאקה לילד משה יהושע הגר, בן רבי יעקב מרדכי הגר, נחוגה אצל הסב האדמו"ר מויז'ניץ. מדובר בנכד הראשון שנושא את שם הסבא-רבה, בעל ה"ישועות משה" זי"ע.

בשמחת ה'וואך נאכט' למשה יהושע, שנערכה בתוך שנת האבל על הסתלקות הסב הגדול, נשא האדמו"ר מויז'ניץ דברים ואמר "ברוך ה' שיש לנו זכיה, אחרי פחות ממחצית השנה להסתלקותו לתת כבר שם לנכדו אחריו, זוהי זכיה גדולה".

"צריכים רק לראות שנוכל למלא את מה שהשם מבטא. דער נאמען באדייט שטארקע זאכן. שמו של אבי הק' טומן בחובו משמעות ומחוייבות עמוקה ורבת-אנפין. ואם מקיימים את השם בכל המובנים – הרי זו ישועה גדולה".

אחרי חגיגת התגלחת בבית האדמו"ר, בה גזז הרבי מחלפות שערות ראשו של הנכד, הצפין בן האדמו"ר, רבי יעקב מרדכי יחד עם בני המשפחה לציון הרשב"י במירון, כנהוג.