אאא

משרד התקשורת ממשיך באמצעי האכיפה: שבועות ספורים לאחר שקנס משרד התקשורת את החברות הוט מובייל ופרטנר בעקבות חיובי יתר וחשבוניות לא ברורות (בהתאמה), הודיע הבוקר (שני) משרד התקשורת כי החליט להטיל עיצום כספי בסכום של 369,780 שקלים  על חברת פלאפון, זאת  מכיוון שלא אפשרה לחיילים לעיין בהסכם ההתקשרות בצורה מפורטת וללמוד את כל תנאי ההתקשרות, ולהחליט האם ברצונם אכן להתקשר עם החברה בתנאים אלה, וזאת בניגוד לתנאי רישיונה.

משרד התקשורת הודיע כי המשרד רואה חשיבות רבה בכך, שלכל צרכן  תהיה הזדמנות נאותה לעיין בהסכם ההתקשרות, על מנת להחליט  האם ברצונו להתקשר עם החברה בתנאים הקבועים בו. המשרד מצא לנכון לקבוע הוראות לעניין זה ברישיונות  של חברות התקשורת  לאחר שנוכח כי יש צורך בכך.

עוד הודיע המשרד כי הוא סבור כאשר ההתקשרויות מתבצעות בסביבה לא שגרתית להתקשרויות כגון אלה, קרי מחוץ למרכז מכירות של החברה, מתן אפשרות לעיין בהסכם מודפס, טרם החתימה עליו, חשוב כפליים.

הקנס מגיע לאחר שמתלונות שקיבל משרד התקשורת התברר כי חברת פלאפון ביצעה הפרה במהלך אירוע בתחילת חודש יולי 2014, שנועד לחיילים בשירות חובה.  החברה בחרה לבצע את ההתקשרויות בשטח, דבר שלא אפשר לחיילים לעיין בהסכם בצורה מפורטת וללמוד את כל תנאי ההתקשרות ולהחליט האם ברצונם אכן להתקשר עם החברה בתנאים אלה.

 מחברת פלאפון לא נמסרה תגובה עד לפרסום הדברים, וכשתתקבל תפורסם