אאא

האדמו"רים חברי מועצת גדולי התורה של "אגודת ישראל" שהתכנסו היום (שלישי) בירושלים, מכריזים מלחמה על השימוש בכלים טכנולוגיים וקוראים שלא לקבל למוסדות חינוך וכן לעבודה בתפקידים רוחניים ילדים ואנשים העושים שימוש בטלפון לא כשר.  

"אין לקבל תלמידים שבמשפחתם יש מכשירים לא כשרים"

במסמך התקנות של המועצת שהגיע לידי "כיכר השבת" ונחשף כאן לראשונה נאמר בין היתר כי: "מוסדות החינוך החרדיים לבנים ולבנות לא יכניסו למוסדותיהם תלמידים שבמשפחתם מחזיקים אינטרנט שלא עפ"י התקנות או שאר מכשירים טכנולוגיים שאינם כשרים. על מנהלי המוסדות לעמוד על כך בתוקף כדי שאלו לא יגרמו חלילה לקלקול שאר התלמידים".

האדמו"רים מנמקים בתחילת המסמך כי "לעת כזאת חובה לעמוד בפרץ ולעשות גדרים וסייגים ובפרט בענייני צניעות וקדושה וטהרה".

"מותר להשתמש באינטרנט לצרכי פרנסה - בהיתר של רב"

למרות שמדובר במסמך תקיף במיוחד, הרבנים מאשרים שימוש באינטרנט לצרכי עבודה במקרים מסויימים - בכפוף להיתר רבני: "אלו אשר השימוש בחלק מהאינטרנט הכרחי לצורך פרנסתם, ישאלו רב הממונה לעניין זה מטעם הקהילה המבין לענייני תקשורת, ואם יקבלו היתר ישתמשו אך ורק באינטרנט עם חסימה וסינון מהודרים...". לצד זאת נקבע כי "בין גברים ובין נשים ובנות לא יעבדו במקומות עבודה, באופן שייאלצו להיות לבדם בחדר שיש בו מכשיר עם אינטרנט ללא חסימה וסינון".

הרבי מגור מגיע לכינוס המועצה (צילום: באדיבות המצלם)

הרבנים יוצאים במתקפה נגד השימוש במכשירי סלולר "לא כשרים" ואומרים כי "מכשירי הטלפון המיועדים לדיבור יהיו ללא שרותי תוכן, ואך ורק אלו המאושרים וחתומים בחותמת ועדת הרבנים לענייני תקשורת. אין להשתמש כלל במכשירים "תואם כשר" ו"תומך כשר". והמספר יהי' שייך לקבוצת הקומות הכשרות. המכשירים שאושרו לבעלי העסקים יהיו אך ורק מכשירים ללא אפשרות דיבור כלל ושאושרו ע"י ועדת הרבנים לענייני תקשורת. כמו"כ יקפידו שלא לקנות מכשירים סלולאריים אלא בחנויות שיש להם תעודת כשרות של ועד הרבנים לענייני תקשורת, שמוכרים אך ורק מכשירים כשרים".

גוף כשרות יפקח על המחשבים במוסדות החרדים

כמו כן מודיעים האדמו"רים כי "יוקם גוף כשרות המורכב מרבנים המתמצאים בנושאי התקשורת וטכנאים. שתפקידם יהי' לתכנת את המחשבים במוסדות ובעסקים החרדיים, שלא יימצא בהם שמץ פסול. ולפקח שהמחשבים במקומות אלו הינם עם חסימה וסינון. והמוסדות ובעלי העסקים יחויבו לקבל הכשר למערכת המחשבים שברשותם, מגוף כשרות זה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"הגדרים הנ"ל אינם בגדר חומרא וחסידות, כי אם חובה על פי תורה על כל אדם מישראל הירא וחרד לדבר ה'. ומי שאינו מקבל תקנות וגדרים אלו, הרי הוא עובר על גופי תורה החמורים, ופורץ גדר. ויש להימנע מלהתחבר עמו" מבהירים האדמו"רים.

"מחזיקי סמארטפון פסולים לרבנות"

"אנשים שברשותם אינטרנט שלא עפ"י התקנות או שאר מכשירים טכנולוגיים שאינם כשרים. אינם כשרים לשמש ברבנות, בעבודת החינוך, כשוחטים, מוהלים, משגיחי כשרות, סופרי סת"ם, ומגיהים, וכיו"ב. ואין לסמוך עליהם כלל בענייני דת וכשרות ועבודת הקודש". הרבנים חוזרים וקובעים כי "המוסדות החרדיים לא יקבלו לעבודות המשרד אנשים שברשותם אינטרנט שלא עפ"י התקנות הנ"ל. או שאר מכשירים טכנולוגיים שאינם כשרים".

"ואנו תפילה שבזכות שאנו מקדשים עצמנו מלמטה וגודרים גדרים וסייגים לתורה, יערה עלינו השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו רוח טהרה ממרום, ונזכה לדורות ישרים מבורכים בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות בטהרה, ולגאולת עולמים בב"א".

"קבוצות הוואטסאפ מזיקות לרוחניות"

האדמו"רים כותבים כי "גם לאלו הנאלצים להשתמש לצורך פרנסתם בדברים נוספים כגון דואר אלקטרוני וקיבלו על כך אישור, אנו קוראים להשתמש אך ורק במכשירים המיוחדים לכך אשר חסומים ומפוקחים שאין בהם את כל היישומים האחרים הנמצאים במכשירים דומים שאינם כשרים, כגון סרטים, וואטס-אפ וכדו' - שאף כשהם נקיים הרי הם מזיקים מאד להתעלות הרוחנית של המשתמשים בהם ובכוחם לגרור ח"ו את בעליהם לדיוטא התחתונה. כמו"כ לא ישמשו מכשירים אלו כמכשיר טלפון. כדי שהמכשיר לא יגיע בנסיבות שונות לידי בני המשפחה, וכן שלא ירכשו אותו גם אלו שאינם צריכים לו".