אאא

אמש (שלישי), הלכה לעולמה  הרבנית רוט ע”ה, והיא בת 80. הרבנית היא אשת הגאון רבי יוסף רוט זצ”ל רב בית כנסת בית דוד בב”ב. חמותו של הגר”י אדלר שנפטר בשעות הבוקר. 

בתוך כך, סופד החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן הגאון רבי משה יהודה שניידר לרב אדלר זצ"ל ומתאר את צדיקותו ומביא את התייחסותו של מרן לאבידה הגדולה. "‫קשה להאמין, והלב לא מעכל, על השמועה כי באה, כי רבי יצחק איננו... הגאון המופלג רבי יצחק אדלר זצ"ל רב בית הכנסת אהבת חסד בב"ב, הדמות המהלכת תמיד בצידי דרכים, וכל כולה שופעת ומקרינה הוד קדומים, דמות המגלמת בתוכה גדלות אמיתית, צורת תלמיד חכם מדור קודם, מלא וגדוש בתורה ויראה ועבודת ה', והכל בנעימות ובשמחה. היכן נמצא דמויות כאלו, דמות שהשתיקה שלה אומרת הכל, רק לראות את רבי יצחק עם ההבעה הלבבית, עם החיוך הנחבא, אוי!! תלמיד חכם שמת מי יתן תמורתו.

"קשה לכתוב, והדמעות צפות ועולות, כשמנסים להעלות בדמיון את האמת המרה שצריך כעת לכתוב על רבי יצחק... אוי... אוי נא לנו כי חטאנו".

הרב שניידר מספר כי מרן ראש הישיבה מעלה בזכרונו את רבי יצחק עוד בהיותו צעיר לימים, לומד בישיבה קטנה פוניבז', שכבר אז היה מן המובחרים שבתלמידים, שהקפיצוהו לישיבה גדולה, לפני כולם, עוד באמצע שנת הלימודים.

"ומרן ראש הישיבה כדרכו אפוף שתיקה... ובכך הוא זועק את נהמת לבו הכואב, וזעקתו הגדולה... אמנם כשנשאל איזה חיזוק אפשר לומר לציבור אחרי מכה גדולה כזו, אמר "נישט זינדיגן" לא לחטוא. הדבר הכי טוב לא לחטוא! וחזר ושאל בעצמו האיך באים לידי כך? ועל זה הביא את הפסוק בקהלת "וזכור את בוראיך בימי בחורותיך עד שלא יבואו ימי הרעה וגו'".