אאא

הרב משה יהודה שניידר, המוכר כ"חברותא" של מרן הגראי"ל שטיינמן, מסכם כמידי שבוע את דברי מרן ראש הישיבה. השבוע, מספר הרב שניידר על מקרה בו סירב מרן לחתום על מכתב צדקה, בגלל תארים מופלגים מדי שניתנו בו לת"ח שהיה עשויים להפוך בעיני הציבור כראוי להכריע בשאלות חמורות מאוד.  

"אנו למדים כמה זהירות צריך בכל פעולה ופעולה" כותב הרב שניידר ומספר כי זהירות כזו זוכים בני הבית "לראות אצל מרן בכל עת". הרב שניידר ממשיך וכותב כי הגראי"ל התבטא לאחרונה בנוגע ל"שאלה קשה של בין אדם לחברו וחשש מאד להכריע". לדבריו, הגראי"ל אמר כי "החפץ חיים העיד על עצמו שכל מה שאומר, הוא מוכן לומר לפני כיסא הכבוד..."

"לא מכבר נתבקש לחתום על מכתב צדקה, לקח את המכתב בידו וקראו מתחילה עד סוף - וסירב לחתום עליו. ביאר טעמו היות ונזכר במכתב שם תלמיד חכם אחד עם תואר מופלג מעט", (ומכיוון שכך. י.כ) "הוא חושש לחתום על זה. אמר שאפילו על רבי יצחק אלחנן לא כתבו מתחילה "הגאון הגדול" רק בסוף ימיו..."

"כשהעירו שבזמננו כותבים תארים בלי חשבון... אמר שזה לא משחק, וחושש שאם יחתום על זה - יחשבו שאפשר לסמוך על אותו ת"ח גם בשאלות חמורות מאד... שאינו ראוי להכריע בהם".