אאא

התקנון שיאפשר להחזיק טלפון חכם - ולהישאר חסיד: לאחר הכרזת מועצת גדולי התורה על איסור להחזיק במכשירי סלולר שאינם מוגנים, מנסים בחסידויות השונות לאכוף את התקנות ומחתימים את החסידים על מסמך מיוחד המאפשר "שליטה מרחוק" לעסקנים על מנת שלא לפרוץ פרצה בחומות הדת. (התקנון המלא - בתחתית הכתבה)

בחסידות סאדיגורה שיגר "ועד רבני אנ"ש לענייני תקשורת" טופס מיוחד עבור אותם חסידים המבקשים לרכוש מכשיר סלולר חכם, עליו הם נאלצים לחתום בכדי לזכות לאישור שימוש. 

תחת הכותרת "טופס בקשה להחזקת סמארטפון מוגן" נדרש החסיד לפרט את שמו, עיסוקו ופרטיו האישיים וכן להסביר את סיבת הצורך שיש לו במכשיר החכם. בנוסף, הוא נדרש לפרט מהם סוגי השימוש הנדרשים לו במכשיר וכן אלו אפליקציות נחוצות עבורו. 

סעיף מיוחד מוקדש לאפליקציות המסרים דוגמת וואטסאפ וטלגרם, והחסיד נדרש לפרט "עם מי נחוצה ההתכתבות? פרטי? קבוצה? כמות קבוצות/ שם הקבוצות/ וכן האם יש צורך בשליחת תמונות ווידאו". 

במסגרת התנאים חייב החסיד להתחייב כי המכשיר מיועד לשימוש אישי ולצורכי פרנסה בלבד וכן שהאפליקציות ישמשו לצורכי פרנסה בלבד ו"לא לשום שימוש של בילוי ופנאי ובוודאי שלא לשם שליחת תמונות/טקסטים/ וידאו שאין רוח חכמים נוחה מהם הן עם יחיד והן עם קבוצות". 

החותם מצהיר כי השימוש במכשיר מותנה בקיום הוראות הוועד ובכללם למסור את המכשיר בכדי לעדכן את מערכת ההפעלה במידה ויידרש וכן התחייבות שלא לבצע שום פרצה או הסרה של החסימה. 

בחתימתו מעניק החסיד אישור והסכמה בלתי מסויגת לחברי הוועד לחבר את המכשיר הסלולארי לשירותי סינון ופיקוח של הקהילה ולנהל את החשבון באופן מלא על ידי החברה המבצעת את השירות. כמו כן מסמיך החסיד החותם את הוועד להחליט על חסימה או פתיחה של אתרים ואפליקציות. 

לסיום מצהיר החסיד החותם על המסמך כי הוא מתחייב להודיע לוועד על כל רכישה של מכשיר אחר או ביצוע שינוי במכשיר. בתמורה מקבל החסיד אישור מהוועד בו מצויין כי מותר לו להחזיק מכשיר סמארטפון מוגן.