אאא

מליאת הכנסת אישרה הצהריים (רביעי), בקריאה טרומית את הצעת חוק העונשין של חבר הכנסת מוטי יוגב (הבית היהודי). על פי ההצעה, חוטף אדם ממניע לאומני כדי להעמידו בסכנת רצח, בסכנת חיים או למטרות ניהול משא ומתן ומיקוח, יושת עליו עונש של מאסר עולם ועונש זה בלבד.

החוק של ח"כ יוגב, הגיע על רקע חטיפת שלושת הנערים בשומרון ומניעתם של עוד כשלושים חטיפות על ידי השב"כ וכוחות הביטחון, שתוכננו להתבצע על ידי ארגוני הטרור.

ח"כ יוגב אמר במליאה: "בתקופה שאירוע חטיפה הפך לדבר קל, ראוי שנחזק את יכולות ההרתעה והעונש על מנת שפעולות שכרלה לא ישתלמו למי שיוצא לבצע אותם".

ח"כ עיסאווי פריג' הגיב לו: "זו חקיקה שמחזירה אותנו לימי החושך, אני כיהודי הייתי מתבייש בחוק הזה. הגיע הזמן שתחזרו להיות בני אדם. בכל חקיקה על רקע לאומני האפרטהייד זוחל, הוא נמצא בהצעות החוק המטופשות שלכם".

ח"כ יוגב השיב: "אם יהיה חוטף יהודי על רקע לאומני דינו יהיה בדיוק אותו דבר. החשש של ח"כ פריג' מעיד שעל ראש הגנב בוער הכובע ואני מקווה שאתה לא כזה". 

46 ח"כים תמכו בהצעה ו18 התנגדו לה, והיא תועבר לוועדת חוקה להמשך טיפול.