אאא

דמעות של גיל ושמחה זלגו מעיניי ההורים והסבים במעמד המרגש של "חומש סעודה" הראשון שנחגג לילדי תלמוד תורה ד'לונדון.

תלמוד תורה ד'לונדון שהוקם לפני קרוב לשלוש שנים לטובת הציבור הכלל חסידי בעיר, קנה את שמו בכותל המזרח של תלמודי התורה ומוסדות החינוך בלונדון, ורבים מתדפקים על שעריו בזכות החינוך המופתי לתורה ולחסידות יחד עם מידות טובות מזהובות בדרך אבותינו ורבותינו.

תלמוד תורה ד'לונדון עומד בנשיאותו של הגאון רבי יוסף פאדווא דיין התאחדות קהילות החרדים דלונדון, אשר מנווט ומנהל את עניני החינוך של הת"ת.

מעמד ה'חומש סעודה' הראשון שנחוג בתורה היה ערב של הודיה להשי"ת על שהתלמוד תורה הגיע עד הלום, יחד מסיבה של מצווה לבואם של ראשוני התלמידים ללימוד המקרא.

את דבר המעמד השמיע המנהל הרוחני של הת"ת הרב חיים שכטר שהעלה על נס את גודל השעה והמעמד כשיבואו טהורים לעסוק טהורות ואין לנו שיעור אלא התורה הזאת. והזכיר את דברי תוספות יו"ט לבנו רבי שמואל, אשר רק זכות התורה תעמוד לעד.

נשיא הת"ת הגאון רבי יוסף פאדוא האציל מברכותיו על ראש ההורים והתלמידים שזכו להגיע לעת הזאת, להתחלת לימוד התורה הקדושה.

במעמד נטלו חלק הורי וזקני התלמידים, וכן הגאון רבי שלמה מזליש רב ד"חברה ש"ס" לונדון, והרה"צ ר' הרב אברהם מונדרי רב ביהמ"ד קאסוב לונדון.

ההורים הביעו תודה והערכה למנהל הת"ת הרב חיים שכטר, למחנכים המסורים העושים מלאכת הקודש, וכן לחברי הנהלת הת"ת ה"ה הרה"צ ר' אברהם מונדרי, הרב לוי פומרנץ, הרב משה בצלאל הלפרט, הרב יהושע חיים ליפשיץ, והרב מענדל געלדצילער.