אאא

בלעדי • המכתב של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ למרן פוסק הדור: בשנת תשמ"א, עת כיהן כרבה הראשי של ישראל, הגיע מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל לביקור בעיר חיפה, כאשר במרכז הביקור ביקר המוסדות סערט ויז'ניץ.

הגר"ע יוסף זצ"ל סייר במוסדות ונפגש לפגישה ארוכה עם האדמו"ר. מספר ימים לאחר הביקור, שלח האדמו"ר למרן, מכתב , בכתב ידו, בו הוא מבקש המלצה בכדי להציג אותה בפני תורמים ונדיבים בחו"ל. 34 שנים אחרי, לאחר פטירת האדמו"ר זצ"ל, "כיכר השבת" חושף לראשונה את המכתב.

המכתב המלא של כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ למרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל:

ט"ז בשבט תשמ"א

 שלומים מרובים יושפעו ממרומים

להאי גברא רבה, בוצינא דנהורא - שר התורה, הגאון האדיר והמפורסםמוה"ר עובדיה יוסף שליט"א, ראשון לציון הרב הראשי לישראל.

אחדשה"ט באהבה רבה, בכבוד ויקרא דאוריתא, כיאה וכיאות.

בזאת אני בא בדבר הקרוב ללב כל החרד לדבר ה', והוא קיומם של מוסדות התורה באה"ק, מקור חיותנו ותקותינו.

כידוע למעכתר"ה, מעת אשר כיבד בביקורו את מוסדותינו הק' ברמת ויז'ניץ אשר בחיפה ת"ו - ביקור שהביא בה ברכה והתחזקות בתורה ויראת שמים – שהם בבחינת מגדל אור לכל הסביבה, לקרוב ולרחוק.

והנה אין צורך להרבות מילים על הקשיים העצומים בהם צריכים כיום לעמוד מוסדות התורה בכדי להתקיים בכלל, ובפרט בעיר חיפה ת"ו. על כן הוחלט ע"י הנהלת המוסדות לשגר שליחים נאמנים לתפוצות ישראל כדי לגייס את הסכומים ההכרחיים לקיום. בין היתר הוטל על הרב משה פרוכטר שליט"א, השליחות לארצות דרום אמריקה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ועתה באתי בשאלתי כי מעכתר"ה יואל נא לתת ביד הנ"ל מכתב המלצה כללי וכן מכתב מאחד לאחד הרבנים החשובים דהתם.

אבקש סליחתו אם הוספתי טרחה על טרחתו בלאו הכי בענייני כלל ישראל, ברם בטוחני כי זאת משאת נפשו של מעכתר"ה לראות בשגשוגם ופריחתם של מוסדות התורה בארה"ק, ומלאה הארת דעה את ה' כמים לים מכסים.

רוב תשואות חן למעכתר"ה כי הקשיב לבקשתינו ויהא רעוא מן שמיא כי נזכה כולנו יחד לראות בהרמת קרן התורה וישראל בביאת גוא"צ בב"א.

כה דברי דושו"ט באה"ר ובברכת התורה

מעריצו ומכבדו כערכו הרם - המצפה לישועת ה' במהרה

אליעזר בהה"צ מוהר"ב זצללה"ה