אאא

הרמטכ"ל רב-אלוף גדי איזנקוט, התייחס לראשונה לדו"ח ועדת לוקר, שבחנה את תקציב הביטחון ובין היתר המליצה שורת המלצות שעשויות לפגוע בשכרם של משרתי הקבע.

באיגרת ששלח הרמטכ"ל לחיילי צה"ל הבהיר: "לא אתן יד לפגיעה במשרתי הקבע", והוסיף כי "נלמד את המלצות ועדת לוקר ונתייחס אליהן במלוא הרצינות והמקצועיות".

בפתח האיגרת כתב: "בימים אלה מסכם המטה הכללי את כיווני הפעולה במסגרת התוכנית הרב-שנתית "גדעון". בתר"ש, יפעל צה"ל להתאים את עצמו לשינויים בסביבה האסטרטגית, לאיומים ולאתגרים הביטחוניים, תוך התכנסות בהיקף המשאבים. אני נכון לשינויים מרחיקי לכת בצה"ל אך לא אתן יד לפגיעה במשרתי הקבע, שבחרו להקדיש חייהם למען ביטחון מדינת ישראל והבטחת קיום המדינה".

הרמטכ"ל סיפר כי אתמול הוגשו המלצות ועדת לוקר, בראשות האלוף (במיל') יוחנן לוקר. הן עוסקות בעיקרן בתקציב הביטחון, בהתייעלות ובמדיניות כוח האדם בצה"ל. חלק מההמלצות הן בעקבות עבודות מטה שנעשו בצה"ל, והן מצויות בבחינה במסגרת התר"ש. בכוונת צה"ל ללמוד את ההמלצות לעומקן".

איזנקוט הוסיף כי "במסגרת ההמלצות ישנה התייחסות למסלול השירות ותנאי השירות של אנשי הקבע, וכן לנושא הפנסיות שבעקבות דיווחים מהתקשורת, שמקורם אינו בצה"ל, ייצרו גל שמועות מיותרות בצבא"

"עוצמתו של צה"ל נשענת על איכות ההון האנושי שבו, אשר במרכזו עומד מערך הקבע", הסביר והוסיף כי "לצה"ל אין ועד עובדים וגם לא זכות שביתה, ולפיכך, עלינו המפקדים מוטלת האחריות הכבדה לדאוג לאנשינו בצורה הוגנת וראויה, תוך שימור צה"ל כארגון אשר ערכי השליחות מובילים את עשייתו ואת אנשיו".

"צה"ל ימשיך בתהליך ההתייעלות בכוח האדם, הכרוך בוויתורים כבדים, אך לצד זאת ישאיר את הטובים ביותר בשורותיו ויוסיף לטפח אותם. בהתאם למדיניות זו נלמד את ההמלצות, אך גם נעמוד על זכויות המשרתים.", אמר.

הוא הוסיף: "תפקידנו להגן על המדינה, על אזרחיה ועל תושביה, נמשיך לעשות זאת מתוך אמונה בצדקת הדרך ונתאים את צה"ל לצרכים המבצעיים, להיקף המשאבים ולהנחיות הדרג המדיני. נלמד את המלצות ועדת לוקר ונתייחס אליהן במלוא הרצינות והמקצועיות. נוסיף לשאוף להיות צבא איכותי,מקצועי ויעיל, צבא אשר מטפח את אנשיו ומטפל בהם כמשאב היקר והמשמעותי ביותר".