אאא

הסכנה בטיולי מים: הרב משה יהודה שניידר החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן מספר כי ראש הישיבה נשאל בימים אלו על-ידי אחד האברכים אם לשלוח את בנותיו עם בית הספר לפארק מים, שיש שם בריכות וכו', והשיב מרן הגראי"ל "אני מפחד מאד ממים.. הרבה טובעים רח"ל..".

ומסביר הרב שניידר: רבינו אומר דבר אחד "אני מפחד מאד..." וכוונתו ברורה.

"וראיתי לנכון להעתיק כאן את לשונו הזהב של מרן בעל הברכת שמואל זצוק"ל במכתב לתלמידו שרצה להדפיס הערותיו על השב שמעתתא עצמו, וכתב לו בזה"ל: 'אולם בענין זה שכתר''ה חושק להדפיסם על שולי השב שמעתתא, לא אוכל לומר על זה דבר, כי התורה חייבה לאהוב כתר''ה כמו עצמי, ואנא בנפשאי הייתי ירא להתקרב לפני קודש הקדשים, ע''כ לא אוכל לומר דבר בזה לכתר''ה שי', ואת כתר''ה שי' הסליחה', עד כאן לשונו הנפלא".

הרב שניידר מוסיף כי "כל אחד יוכל לראות את צורת התשובה, שלא הורה לו שלא לעשות כן, רק אומר שהוא בעצמו היה ירא לעשות כן, להתקרב לפני 'קודש הקדשים', והדברים מדברים בעד עצמם".

"ולאחרונה", ממשיך הרב שניידר לספר, "נשאל מרן על שידוך קצת בעייתי, ושקל בדעתו הרבה זמן, ולא רצה להכריע. והסביר שבכדי לענות על שאלה כזו, צריך לחשוב מה הוא היה עושה בעצמו אילו היה במצב כזה...".