אאא

ביקור תנחומים: המקובל רבי בניהו שמואלי, ראש ישיבת 'נהר שלום', הגיע הבוקר (שישי) לביתו של המקובל רבי דוד כדורי זצ"ל בכדי לנחם את בני משפחתו.

הגר"ב שמואלי היה החברותא של אביו של רבי דוד, זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצוק"ל, והרב סיפר לבני המשפחה האבלים על פטירת אביהם על התקופות בהם היה לצד הסב הגדול שלהם.

הרב הגיע עם עוזרו ר' מרדכי חסידים, שהיה מקורבו של הרב דוד ז"ל ועוזרו האישי במשך שנים של רבי יצחק כדורי זצ"ל.