אאא

פולמוס מענין התפתח בסוף השבוע בין שני היומונים הליטאים באשר לשאלה מי יכול לנכס לעצמו את 27 שנות קיומו של יתד בתקופת ההנהלה הישנה, בטרם נחלק הציבור הליטאי לשני מחנות.

לפני שלושים שנה, בכ"ג בתמוז תשמ"ה, נוסד העיתון הליטאי "יתד נאמן". בחודש סיוון לפני שלוש שנים התחולל המהפך שבו הודחו בכירים בועדה הרוחנית ובמערכת העתון ומונתה הנהלה חדשה בברכת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן.

המהפך חולל סערה בציבור הליטאי וכמה שבועות לאחר מכן נוסד עיתון ליטאי חדש, הפלס, שאליו הצטרפו אלפי מנויים מנאמניו של הגר"ש אויערבך וכן מקרב מי שמגדירים עצמם כ"נאמני דרכו של הרב שך".

מייסדי העיתון החדש בחרו להקימו בתאריך סמלי, כ"ג בתמוז תשע"ב, ביום השנה להקמתו של יתד נאמן - 27 שנים קודם לכן. העיתוי נועד, כנראה, לבטא את עמדתם המוצהרת כי הם "ממשיכים" כביכול את 'יתד' המקורי.

התאריכים החופפים מביאים את שני היומונים לציין בסוף השבוע חגיגות "יום הולדת". יתד יוצא בעמודו הראשון בכותרת "30 שנה ליתד נאמן", ובמאמר מערכת שמציג את המדיניות שמנחה את דרכו של העיתון, קודם בהכוונת הגרא"מ שך והגרי"ש אלישיב וכיום בהנהגת הגראי"ל שטינמן והגר"ח קניבסקי. 

במקביל, גם עיתון הפלס חוגג את יום הולדתו, אך לא מסתפק רק בציון מלאת שלש שנים להופעתו, וטוען כי יש למנות 30 שנה לקיומו, שכן, לטענתו, דווקא הפלס מבטא את רוחו של יתד המקורי, מכיוון שההנהלה הישנה שהודחה מיתד פועלת כיום במערכת הפלס. בעיתון אף פרסמו מאמר עם הכותרת הפרובוקטיבית: "שלושים שנה רצופות של עמידה על המשמר".