אאא

דילמה ותיקה קיימת בעולם הישיבות הליטאיות לגבי גיל הנישואין כאשר מחד מעדיפים חלק מראשי הישיבות שהבחורים יעמלו בתורה במשך מספר שנים ללא "ריחיים על צווארם" ורק לאחר שמילאו כריסם בש"ס ופוסקים ינשאו ויקימו בית נאמן בישראל.

חלק מאותם ראשי ישיבות אף נוקטים "סנקציות" כמגד אלו מתלמידיהם הבוחרים להתארס מוקדם ומסלקים אותם מהלימודים בישיבה.

לפני כשנה וחצי חשף "כיכר השבת" כי בישיבת רכסים נהוג לזרוק מהישיבה תלמידים שהתארסו בגיל צעיר. באחד המקרים, אף הוטלה מגבלה על חברי החתן מלהשתתף בחתונה. גורמים בישיבה נימקו זאת בכך ש"זה גורם ללחץ חברתי לבחורים יותר מבוגרים". אחד התלמידים ציין כי "הדבר מפריע להנהגת הישיבה, מי שלא מתאים שיעזוב".

מנגד סוברים ראשי ישיבות אחרים כי יש לקיים מה שנכתב בגמרא בן שמונה עשרה לחופה ועל כן יש לזרז את גיל הנישואין גם "במחיר" של מיעוט שנות לימוד בישיבה גדולה.

גדולי ישראל ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי סבורים כפי הגישה השנייה ומביעים את דעתם המפורשת כי על בני הישיבות להתארס בגיל מוקדם.

לקראת סוף זמן קיץ, "העיף" ראש ישיבה מפורסם מספסל הלימודים את אחד התלמידים המצויינים בעקבות העובדה שהעז להתארס בגיל מוקדם.

ל"כיכר השבת" נודע כי בעקבות כך שיגרו מרנן ורבנן גדולי ישראל, מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי וראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין, מכתב נדיר בו מבהירים בפיו שלא למנוע מתלמידי ישיבה שמבקשים להתחתן בגיל מוקדם - לעשות זאת.

עוד נודע ל"כיכר השבת" כי את המכתב ניסח ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין ומטרתו למנוע את התופעה הפסולה של אותם ראשי ישיבות המבקשים למנוע מתלמידיהם להתארס כמאמר הגמרא.

בשלב זה לא צפוי המכתב להתפרסם באופן ציבורי והוא מיועד לראשי הישיבות אולם ההערכה שבאם התופעה הפסולה תימשך הרי שהמכתב המיוחד יראה אור.