אאא

ועדת השרים לחקיקה אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של משרד הכלכלה להסרת חסמים ביבוא מקביל.

החוק מבקש להגביל את התערבותם של יבואנים רשמיים בקשר בין יבואנים מקבילים לקמעונאים, למעט הפרדת המוצרים על המדף. על פי ההצעה, ניסיון התערבות ייחשב לעבירה פלילית, שעונשה הוא עד 24.5 מיליון שקל.

משרד הכלכלה מבקש לאסור על היבואן הרשמי להתערב בהתקשרות של קמעונאי עם יבואן מקביל, כלומר ייאסר עליו להתערב במיקום מוצרי היבוא המקביל בחנויות השונות ובכמות הסחורה שהקמעונאי רוכש מיבואן מקביל; ייאסר עליו לנקוט צעדים להגבלת כמות הסחורה מיבוא מקביל שימכור הקמעונאי או להתערב בשטח המכירה שיוקצה ליבואן בחנות. מאידך יוכלו היבואנים הרשמיים לבקש מהחנויות להפריד בין מוצרים דומים שהגיעו מיבואן רשמי ויבואן מקביל.

יבואנים רשמיים טענו בפני “כלכליסט” כי הצעת החוק אינה משקפת לימוד מעמיק של השפעת רגולציה כזו על סקטור היבואנים. חשש של היבואנים הרשמיים הוא שהניסיון להגן על יבוא מקביל ייצור עלויות וחסמים שיקשו על היבוא להתחרות בייצור המקומי. על פי גורמים במשרד הכלכלה, הצעת החוק תונח על שולחן המליאה לקריאה ראשונה בשבועיים הקרובים.