אאא

המאבק על הכשרות: היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, יוצא נגד הרבנים הראשיים והמפלגות החרדיות, וקובע כי מסעדות יכולו להציג עצמן ככשרות גם ללא תעודה מהרבנות. 

ביום ראשון הקרוב צפוי בית המשפט העליון לדון בעתירה של בעלי המסעדות המבקשות להציג עצמם ככשרים גם ללא מפקח מטעם הרבנות הראשית, היום (שלישי) שיגר היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין את עמדתו בנושא. 

בתשובה, שהוגשה באמצעות עו"ד נטע אורן ואבישי קראוס , אומר היועץ המשפטי וינשטיין כי: "לנוכח נוסחו של החוק, ובשים לב לזהירות הנדרשת שעה שעסקינן בפלילים, לא יוגשו, במצב בחקיקתי הקיים, הודעות תשלום קנס או כתבי אישום, כנגד בעלי בתי אוכל שלא יציגו את בית האוכל במילה "כשר", אך יציגוהו כ"מפוקח או מושגח על ידי גורם פלוני", או במילים דומות.

"וזאת בכפוף לכך שיובהר בצורה מפורשת, ברורה ובולטת, באופן שאינו עלול להטעות את האדם הסביר, כי מסמך זה אינו מהווה תעודת הכשר מטעם הרבנות הראשית לישראל, או מטעם גורם אחר המוסמך ליתן תעודת הכשר".

עוד עולה מתגובת היועץ המשפטי, כי בעקבות עמדתו, הקנסות שהוטלו על בעלי המסעדות שהציגו עצמם ככשרים בוטלו.