אאא

המאבק על הכשרות: ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה) התייחס אמש (שלישי), במליאת הכנסת לדעתו של היועץ המשפטי  לממשלה יהודה וינשטיין, לפיה מסעדות שהציגו עצמן ככשרות, גם ללא משגיח מטעם הרבנות, בוטל להם הקנס שהוטל עליהם. 

בנאום במליאת הכנסת אמר אייכלר: "היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות עורכי-הדין נטע אורן ואבישי קראוס, הודיעו לבית המשפט כי כל התביעות נגד נהגים שנהגו בלי רישיון וקיבלו קנסות וכתבי אישום על נהיגה בלי רישיון, בשים לב לזהירות הנדרשת שעה שעסקינן בפלילים - לא יוגשו הודעות תשלום קנס או כתבי אישום כנגד נהגים שנהגו בלי רישיון שלא יציגו תעודה של משרד הרישוי, וזאת בכפוף לכך שיובהר בצורה מפורשת, ברורה ובולטת, באופן שאינו עלול להטעות את האדם הסביר, כי מסמך זה אינו מהווה תעודת נהיגה מטעם ממשלת ישראל או גורם אחר המוסמך ליתן תעודת רישוי.

"אתם לא מאמינים להודעה הזאת, נכון? לא יכול להיות. רישיון נהיגה שמישהו נתן? אז אני אגיד לכם בדיוק איך הם כתבו, ועכשיו אני אדייק בציטוט: "ובשים לב לזהירות הנדרשת שעה שעסקינן בפלילים, לא יוגשו הודעות קנס או כתבי אישום כנגד בעלי בתי-אוכל שלא יציגו את בית-האוכל במילה 'כשר', אך יציגוהו כ'מפוקח או מושגח על ידי גורם פלוני', או במילים דומות, וזאת בכפוף לכך שיובהר בצורה מפורשת, ברורה ובולטת, באופן שאינו עלול להטעות את האדם הסביר, כי מסמך זה אינו מהווה תעודת הכשר מטעם הרבנות הראשית לישראל או מטעם גורם המוסמך ליתן תעודת הכשר".

"הווי אומר" סיים אייכלר את דבריו: "מהיום והלאה, כל נהג יכול לשים על השמשה: שוטר יקר, היה לי מורה נהיגה מצוין, אבא שלי או דוד שלי, אני לא אומר שאני נוהג על-פי תעודה של משרד הרישוי"