אאא

מחפשים דבר תורה לשולחן שבת? מעוניינים להכיר את הפרשה ולשתף את בני המשפחה? הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, רבה של ירושלים, יתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ויגיש דבר תורה קצר על הפרשה.

והשבוע - וורט על פרשת מטות מסעי.

קטע מתוך דבריו של הגר"ש עמאר: 

"פרשת מטות מסעי היא הפרשה האמצעית של שלושת השבועות של בין המצרים, שלפי חז"ל נקראים ההפטרות האלה 'לתא דפורענותא', הכוונה שמזכירים בהם תוכחות על עוונותיו וחטאינו.

"בהפטרה זהו אומר הנביא ירמיהו לעם ישראל 'כי שתים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות', 'שתים רעות' שאומר הנביא - צריך להבין מה המשמעות, האם הנביא מתכוון שרק שני עוונות או שני חטאים עשו ישראל? הלוואי שהיינו במצב שהסיכוי שלנו שתי רעות, הרי זה ייתכן, ובפרט שהנביא מוכיח תוכחות כאלה חזקות, מדובר בוודאי במצב הרבה יותר חמור.

"אלא פירשתי בזמנו, 'כשתיים רעות', בכל חטאת יש שתיים רעות, בכל עוון שאדם עושה יש שתיים רעות, יש בו הרחה מאת ה' ויש בו ירידה ונפילה לכוחות הרע והטומאה, וזה מה שאומר הנביא".

בהמשך השיעור אומר הראשל"צ הגר"ש עמאר: "המטרה של התוכחות, של השבתות האלה, שעם ההרגשה של האבלות על החורבן - להבין מה אנחנו חסרים, עם זה נשים גם ליבנו לתוכחות וננסה לתקן את עצמינו שבזה תלוי הבניין של המקדש וביאת המשיח". 

צפו בשיחה המלאה של הגר"ש עמאר