אאא

מליאת הכנסת אישרה הצהריים (רביעי), בקריאה טרומית את הצעת חוק הדואר של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני.

על פי תיקון החוק' מוצע לחייב בעל רישיון כללי למתן שירותי דואר לציין בהודעה על משלוח דבר דואר רשום את שמו ומענו של השולח, אלא אם הנמען ביקש שפרטים אלו לא יצויינו. עוד מוצע להחריג מחובה זו הודעות על משלוח דבר דואר בהן השולח הוא גוף ציבורי אשר חייב לשלוח דואר רשום לפי חוק.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בעל רישיון כללי למתן שירותי דואר אינו חייב לציין בהודעה בדבר משלוח דבר דואר רשום בארץ שהוא מוסר לנמען את שמו ומענו של השולח, זאת, למרות שבעת מסירת דבר הדואר על ידי השולח לידי בעל הרישיון, מחויב השולח למסור את שמו ומענו. החסרת פרטים אלה מונעת מן הנמען לדעת מי השולח ומהי מידת הדחיפות לקבלת דבר הדואר, שכן איסוף דבר הדואר מצריך הגעה לבית דואר".

ח"כ אורי מקלב אמר בדיון במליאת הכנסת: "אנחנו מתאמצים להתאים את עצמנו לשעות שהדואר פתוח, עומדים זמן רב בתור, חושבים ששלחו לנו משהו חשוב, ובסוף מתברר שמה ששלחו זה איזה ירחון או לוח שנה. אנשים לא יודעים על מה הם באים, זכותו של אדם לדעת מי השולח ולהתנהל בהתאם.

"התברר שעד היום הייתה התנגדות ממשלתית שחשבו שאם ידעו שהשולח הוא משטרה או גוף אחר ששולח דו"ח, לא יבואו לקחת את המכתב ולכן בהצעת החוק החרגנו את הממשלה".

השר אופיר אקוניס השיב בשם הממשלה: "זו הצעת חוק צרכנית ואזרחית מן המעלה הראשונה".

45 תמכו בהצעה ולא היו מתנגדים.  ההצעה תועבר לוועדת כלכלה להמשך טיפול.